Allochtoon studiesucces dankzij ScienceGuide

Nieuws | de redactie
4 maart 2009 | De eerste moslimambassadeur treedt binnenkort aan om VO-scholieren voor te lichten over universtaire studies. Moslimstudentenvereniging MSV levert kandidaten voor de 'ambassadorscursus' van de Radboud Universiteit. Hun samenwerking ontstond toen secretaris van de moslimvereniging, Rafih Berkane, op ScienceGuide een artikel las over het achterblijvende aandeel van allochtone studenten in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. ‘Ik nam contact op met de universiteit om te vragen wie zich met de studentenwerving bezig houdt.’

Hij kwam op die wijze met Wouter Heinen van studentenzaken in contact, die hem de mogelijkheid bood om een eigen ambassadeur op te leiden. Iemand die op middelbaar schoolbezoek gaat en studenten aanspreekt op voorlichtingsdagen. Heinen: ‘Wij leiden studentenambassadeurs voor iedere opleiding op. De ambassadeurs moeten een afspiegeling van de campuspopulatie vormen. Dat geldt voor de man/vrouwverhouding, maar ook voor de verdeling autochtoon en allochtoon.’

‘Op dit moment worden twee moslimstudenten in het programma klaargestoomd om scholieren voor te lichten over het studentenleven,’ vertelt Rafih. De samenwerking tussen MSV en universiteit bevalt aan beide kanten. Door moslimambassadeurs op te leiden hoopt de universiteit representatiever over te komen en tegelijk hun bereik bij voorlichting onder scholieren te vergroten. De MSV heeft ook belang bij de samenwerking. Rafih: ‘Onze vereniging kan kennis over deze doelgroep delen met de universiteit. Dat helpt bij de werving van allochtone studenten. We willen het maximale uit de allochtone scholier halen.’

Er is volgens Rafih een belangrijke rol weggelegd voor de jonge generatie allochtone studenten. Zij zijn veelal hoogopgeleid en fungeren als rolmodellen voor allochtone scholieren op middelbare scholen. ‘Als scholieren zien dat wij studeren en promoveren, kan hen dat inspireren,’ vertelt Rafih. We moeten echter niet de vergissing maken dat de moslimambassadeur enkel allochtone- of moslimstudenten voorlicht. ‘Wij willen de universiteit helpen door alle scholieren voor te lichten,’ zegt de secretaris, ‘Het gaat om goed onderwijs voor iedere scholier.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK