Boost voor duurzame innovatie in Rotterdam

Nieuws | de redactie
24 maart 2009 | Rotterdam Climate Initiative investeert 1 miljoen in een Rotterdamse innovatieketen om duurzaam ondernemerschap in Rotterdam te stimuleren. De bundeling van kennis en het stimuleren van innovatieve bedrijfsinitiatieven moeten de ontwikkeling, toepassing en export van innovatieve technologieën die een bijdrage leveren aan een duurzamer klimaat verder stimuleren. De Rotterdamse innovatieketen biedt een sterke infrastructuur voor duurzaam ondernemen en geeft een impuls aan de ambitie van Rotterdam als Clean Tech Delta van Europa.

Wethouder Mark Harbers (economie, haven en milieu):“Rotterdam wil zich de komende jaren nog verder ontwikkelen als één van de belangrijkste (haven)steden van Europa op het gebied van kennis en innovatie. Daarvoor is bundeling van kennis en het verder stimuleren van duurzaam ondernemerschap essentieel.” De innovatieketen bestaat uit een aantal schakels, die startende ondernemers met een duurzaam idee met potentie om internationaal door te breken, goed moeten faciliteren binnen de verschillende fasen van hun ontwikkeling. Doel van de ondersteuning is om deze initiatieven succesvol te maken en er succesvolle organisaties omheen te bouwen.

Innovation Lab  en Innovation Centre
Binnen de Rotterdamse innovatieketen helpt het Innovation Lab, als broedplaats voor duurzame innovatieve ondernemers, jonge pioniers om hun idee om te zetten in een bedrijf. Het lab biedt ondersteuning bij de vertaling naar een business plan met financiering en het marktklaar maken van een product of dienst. Het Innovation Lab consortium bestaat uit stichting Enviu, Yes!Delft, Havenbedrijf  Rotterdam, Rabobank, TU Delft en de Hogeschool Rotterdam.  Het Innovation Centre, bestaande uit BViT en Lotsov Coöperatie, helpt ondernemers in de volgende fasen een groeiend bedrijf te worden en dus winst te realiseren. Het centre biedt ondersteuning door middel van huisvesting, coaching, matching met investeerders en steun bij de marktintroductie en het nationaal en internationaal uitrollen van het product of dienst. De bedrijven dienen na een aantal jaren door te groeien naar een zelfstandige onderneming.

Clean Tech Delta
Het Rotterdamse Stadshavensgebied, het RDM terrein en de Climate Campus, moeten komende jaren uitgroeien tot het referentiepunt in de wereld op het gebied van duurzame innovatie en ondernemerschap. Deze locaties worden komende jaren verder ontwikkeld als Clean Tech Delta van Europa; dé plek waar kennisinstellingen, wetenschap, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan de klimaat- en energieoplossingen van morgen. De innovatieketen levert daaraan een belangrijke bijdrage door het stimuleren van innovatieve bedrijfsinitiatieven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK