Breimer naar KU Leuven

Nieuws | de redactie
18 maart 2009 | Onlangs benoemde de Katholieke Universiteit Leuven de Nederlander Douwe Breimer in haar Raad van Bestuur. Zou een dergelijke uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen niet veel vaker plaats moeten vinden? Wat vindt gasthoofdredacteur Frank Vandenbroucke daarvan?

“Zonder delicate uitspraken te doen over de samenstelling van raden van bestuur, denk ik dat dit uit de muren breken is op een manier die gewoon goed is. Misschien doen onze universiteiten dat nog niet zo gemakkelijk omdat ze eerbiedwaardige instituten zijn met lange tradities.

Dit kan niet bij wet, decreet of besluit. Het is echt een kwestie van cultuur. Ik ben er wel voor om het parochialisme achter ons te laten. De Nederlands-Vlaamse samenwerking heeft zeer veel potentieel dat nog niet benut wordt. We hebben een gemeenschappelijke taal, nabuurschap, een stukje gemeenschappelijke geschiedenis zelfs. Toch is die samenwerking er vaak niet. We kijken vaak de andere kant op.

De NVAO laat zien dat dit wel degelijk goed kan. Ook in de visitatiecommissies heb je al wel een mengeling. Onze erkenningscommissie wordt door een Nederlander geleid, Jaap van Marle.”


Douwe Breimer is benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven. De vooraanstaande farmacoloog Breimer was eerder collegevoorzitter van de Universiteit Leiden en lid van het Innovatieplatform.

De raad van bestuur is een orgaan dat ongeveer eens per zes weken vergadert en besluiten goedkeurt die worden voorbereid door het College van Bestuur, dat bestaat uit rector en vice-rectoren. De leden van het College van Bestuur zijn zelf ook lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur moet onderscheiden worden van de raad van toezicht, die in Leuven de Inrichtende Overheid wordt genoemd.

De raad van bestuur van de KU Leuven telt 11 interne leden. Omdat externe leden de meerderheid moeten vormen, telt de Raad van bestuur 12 externe of onafhankelijke leden. Onder die onafhankelijke leden bevinden zich prominente Vlamingen als oud-Agfa voorzitter Pol Bamelis en vakbondsvrouw Ann Demeulemeester. Afgezien van zijn nieuwe activiteiten in Leuven is Breimer ook lid van de raad van toezicht van de TU Delft en lid van de Governing Body van University College Cork in Ierland.

In mei kiest de KU Leuven een nieuwe rector. Het belooft een spannende, politieke verkiezing te worden, zo berichtte ScienceGuide eerder.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK