Doorstroom is niet meer vanzelfsprekend

Nieuws | de redactie
10 maart 2009 | “Kijk, het begin is er. Het besef onder universiteiten dat het zeer belangrijke thema ‘Onbenut talent’ moet worden aangepakt, is groeiende. Nu de juiste aanpak nog.” Mary Tupan, directeur van expertisecentrum Echo, is mild-kritisch over het wo als het gaat om de werving van allochtoon talent.

De universiteiten hebben veel kennis in huis, doen ook veel en goed onderzoek naar ‘onbenut talent’. “Ze zouden de expertise die hieruit vloeit echter veel meer moeten combineren met hun onderwijstaken op dit terrein. Maar dat zijn velen nu nog aan het ontdekken. De service aan zulk onbenut talent is vaak ook nog niet zo sterk ontwikkeld.”

Tupan noemt direct twee positieve voorlopers: de Erasmus Universiteit en de VU. Tupan: “Lees dat interview van René Smit van de VU met jullie in ScienceGuide, bijvoorbeeld. Daar zie je dat hij diversiteit als belangrijk aspect van de missie van zijn universiteit ziet. Het is meer dan een ‘beleidselement’. Dat is cruciaal. En dat is niet gemakkelijk te realiseren, voor niemand in het ho, dat besef ik heel goed.”

Aan de Erasmus ziet Tupan een verschillende, maar wel ‘bijzonder knappe aanpak’: “In Rotterdam hebben ze een bottom up ontwikkeling mogelijk gemaakt in samenwerking met de studenten en hun organisaties, zodat zij zelf de emancipatoire ontwikkeling dragen. Daar heeft het CvB echt goed op ingestoken. Nu zorgen ze ervoor dat deze aanpak wordt doorvertaald naar de faculteiten. Daar zal het concreet ook moeten gaan gebeuren!”

Het VSNU-café over ‘Onbenut talent’ op dinsdag 17 maart vindt Tupan een ‘geweldige stap vooruit’. “Vergeet niet dat het ho in de grootstedelijke context in heel Europa aan de slag moet. Het is niet meer sociaal en cultureel vanzelfsprekend dat jongeren doorstromen van basisonderwijs via voortgezet naar hoger onderwijs. En al helemaal niet naar niveaus boven ba of ma, naar phd’s. De crisis maakt dit voor deze jongeren nog extra zwaar. Onbenut talent werven en motiveren, dat is hard werken…”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK