Europe 2020 – Stupid or Brilliant?

Nieuws | de redactie
30 maart 2009 | In Leuven gaat het eind april gebeuren. Daar worden de grote lijnen bepaald voor het hoger onderwijs van de komende tien tot twintig jaar in Europa. Ons HBO en WO, onze kansen, kennis en kunde zullen daar de impact volop van merken. Wordt Europa in 2020 een suf of een slim werelddeel?

ScienceGuide nodigt u met de LSVb uit voor een debat met dé beleidsexperts en -makers, die de conferentie Leuven helpen voorbereiden. Op 15 april, in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Met hen gaan wij de discussie aan over de hoofdpunten die de ministers van 47 landen daar bespreken:

– Hoe verder met BaMa na Bologna?

– Het belang van de ‘social dimension’ en emancipatierol van het HO

– Mobiliteit van kennis en mensen in Europa

– Kwaliteit en transparantie van het HO

Koen Geven, de oud-ESU-voorzitter zal een presentatie geven over hoe we van ‘Bologna’ naar ‘Leuven’ gaan. Wat zijn de kansen, waar liggen de hobbels? Na zijn betoog is er een pauze voor hapjes en drankjes. Dan volgt het debat, onder leiding van PG Kroeger, hoofdredacteur van ScienceGuide.

De discussiepartners:

Noël Vercruysse         Directeur Hoger Onderwijs van de Vlaamse regering

Ligia Deca                  Voorzitter van de European Student Union

Ron Minnée               Directeur Hoger Onderwijs OCW

U bent van harte uitgenodigd om op 15 april met hen in discussie te gaan. Academiegebouw (Senaatszaal) te Utrecht, Domplein 29, 17.30- 21.00 u.
Voertaal is Engels.

Meldt u zich tevoren even aan op lsvb@lsvb.nl  of telefonisch op 030-2316464.

De input van Frank Vandenbroucke voor dit debat, hier op ScienceGuide

Leuven-voorzitter en gasthoofdredacteur van ScienceGuide Frank Vandenbroucke meldt twee thema’s aan, die hij in deze discussie heel graag op tafel zou zijn komen: classificatie – in relatie tot serieus, multidimensioneel ranken – én de betekenis van de emancipatoire, sociale dimensie van het hoger onderwijs voor Europa. Zou dat niet de ‘New Frontier’ voor talentontwikkeling en de investeringen in het HO kunnen zijn?

15 april vindt in Utrecht een debat van Scienceguide samen met studentenbond LSVb plaats over Leuven. De studentenorganisaties zijn behoorlijk terughoudend als het gaat om rankings.

“Ik vind dat je bij deze vraag moet starten op een wat hoger abstractieniveau. De vraag is: hoe zorg je ervoor dat studenten objectief geïnformeerd worden over de plaats waar hun talenten het best tot hun recht komen? Als je dan bovendien zegt dat die informatie niet alleen correct moet zijn maar ook publiek ontsloten, dan kom je bijna automatisch uit bij een publiek systeem van multidimensionele rankings. Ik vind dat dat alles te maken heeft met openheid en gelijke kansen, zeker ook als sociaaldemocraat . Je moet in de analyse vanuit die kant beginnen, want vertrek je  vanuit de bestaande rankings zie je daar alleen alle nadelen van.

Hier speelt nog iets. We zijn veel beter in het ranken van onderzoeksresultaten dan van onderwijsresultaten. Dat maakt sommigen beducht dit ook voor onderwijs te overwegen. Maar zeggen dat we dit niet zelf willen doen, betekent dat je rankings zult ondergaan”.

U legt bij deze discussies ook steeds  veel nadruk op de sociale dimensie van het hoger onderwijs. Bent u niet bang dat kernelementen van Bologna zoals kwalificatie en accreditatie hierdoor ondersneeuwen?

“We gaan de kwaliteitszorg niet vergeten. Ik zeg in elke toespraak dat er voor wat betreft Bologna nog veel te doen is. Daar zetten wij nu op in.

Maar dit vergt toch meer dan blijvende aandacht voor kwaliteitszorg, zo blijkt uit de discussies over Bologna. U heeft in Vlaanderen een nieuw bestel in gang gezet, dat gebaseerd is op een nieuwe kwalificatiestructuur voor het hoger onderwijs en ook de rest van de sector. Hoe speelt dit daar op in?

We hebben in ons beleid een kader gecreëerd dat hopelijk binnen enkele weken wordt goedgekeurd het door parlement, waarin we voor de kwalificaties die het onderwijs moet aanbieden een Europees raamwerk vastleggen. Instellingen worden daarop uitgenodigd om zich daarin te positioneren. Dat zal misschien niet van vandaag op morgen gaan gebeuren. Misschien zal dit ook wel gepaard gaan met kinderziekten. Maar het betekent wel dat we een systeem creëren waarin we niet meer inspecteurs naar scholen sturen, maar er een systeem ontstaat van visitatie en accreditatie. Dat strekt breder dan het hoger onderwijs.

Tegelijk is het belangrijk dat we voor landen die bij de invoering van ‘Bologna’ aanzienlijk gevorderd zijn een New Frontier formuleren. Bovendien moeten we – aangezien deze conferentie plaatsvindt midden in een economische crisis – een brede boodschap uitbazuinen, namelijk het belang van investeren, juist in het hoger onderwijs. Maar als je dat doet, dan is de sociale dimensie een punt dat je met nog meer nadruk moet maken. Je hebt daarin een extra sterk argument om te investeren in het hoger onderwijs. In deze situatie van economische crisis vind ik het heel belangrijk dat we eens te meer opkomen voor hoger onderwijs. Maar dat lukt niet als je niet ook opkomt voor de sociale dimensie”.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK