Geluk in Rotterdam

Nieuws | de redactie
27 maart 2009 | De EUR gaat met zorgverzekeraar een zorgverzekeraar langdurig en grootschalig onderzoek verrichten naar geluk. Gelukkige mensen blijven langer gezond, presteren beter op hun werk en zijn in staat fijnere relaties met anderen aan te gaan.

Uitgangspunt is daarom om diepgaand onderzoek te verrichten naar de beïnvloedbaarheid van geluk op macro- en op microniveau. Op macro niveau hangt geluk voor een belangrijk deel samen met de kwaliteit van een samenleving, zo blijkt uit de World Database of Happiness van de Rotterdamse hoogleraar Ruut Veenhoven. Op micro niveau hangt geluk – naast erfelijke aanleg – voor een belangrijk deel samen met de specifieke levensstijl van mensen.

Het grootschalig en langdurig onderzoek start dit voorjaar. In samenwerking met zorgverzekeraar UVIT zullen levensstijlen en geluk van duizenden Nederlanders nauwgezet door de tijd worden gevolgd. Hierbij krijgen deelnemers aan het onderzoek direct feedback over hun geluksniveau in vergelijking tot andere deelnemers.

Op termijn kan worden onderzocht welke levensstijl leidt tot meer geluk, afhankelijk van de specifieke levensomstandigheden waarin mensen verkeren. Hiermee hopen beide partijen bij te dragen aan geluk en gezondheid in Nederland en hopen zij de wetenschappelijke kennis over geluk te verdiepen. Het onderzoek past in de traditie aan de EUR op het gebied van langlopende projecten voor het verzamelen van onderzoekgegevens, zoals voor de World Database of Happiness en het Generatie R project, waarbij over 25 jaar kinderen in hun ontwikkeling worden gevolgd.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK