Hoger onderwijs gaat inleveren

Nieuws | de redactie
3 maart 2009 | 'De Kennisbegroting' van het Innovatieplatform voor de periode 2009-2016 laat zien dat het hoger onderwijs als enige sector financieel wegzakt. Het gewenste investeringsniveau in 2016 is “onmogelijk haalbaar”, stelt het IP daarom ernstig bezorgd.

De berekeningen die Twynstra Gudde met de KIA-partners heeft opgesteld op basis van de meerjarenramingen voor kennis, brengen de achteruitgang in de uitgaven hoger onderwijs en leven lang leren investeringen duidelijk in beeld. “Op een levenlangleren wordt nagenoeg niet geïnvesteerd en de investeringen in het hoger onderwijs laten zelfs een negatieve trend zien. De private investeringen blijven ver achter bij het gestelde investeringsniveau”, aldus de toelichting bij de berekeningen.

Dit staat in scherp contrast met andere delen in de kennisbegroting. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn de investeringen “significant gestegen”, terwijl die in het innovatief vermogen van bedrijven, ook via fiscale impulsen, “dusdanig omvangrijk zijn” dat hier de KIA-ambitie meer dan wordt gehaald. Het ministerie van Onderwijs weet de andere ambities voor kennisbeleid niet alleen niet te realiseren, maar de investeringen zakken zelfs verder weg. voorzien voor het hoger onderwijs waren 400 tot 600 miljoen extra publieke middelen en eenzelfde bedrag uit private middelen, zoals meer inkomsten uit collegegelden. In dit beleid stelt het Innovatieplatform een negatieve trend vast.

Van de in de Kennisinvesteringsagenda voorziene 1,2 miljard extra voor het hoger onderwijs wordt in 2016 vooralsnog 92 miljoen gerealiseerd. Dit geschiedt via een collegegeldverhoging die echter wel bedoeld is als dekking van hogere lerarensalarissen in het basis – en voortgezet onderwijs. Het Innovatieplatform merkt dan ook op dat binnen de negatieve trend bij het hoger onderwijs “de private investeringen ver achter blijven bij het gestelde niveau”.

Deze ontbrekende collegegeldinkomsten in 2016 à 500 miljoen worden niet gecompenseerd door extra investeringen van de overheid. Deze vallen zelfs zo’n 100 miljoen euro netto terug. Dit terwijl een plus van 400 tot 600 miljoen in de Kennisinvesteringsagenda was opgenomen. Zo ontstaat in 2016 een min van 700 miljoen euro bovenop de tegenvaller bij het collegegeld à 500 miljoen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK