Leenangst in crisistijd

Nieuws | de redactie
3 maart 2009 | Studenten zijn angstiger geworden voor het maken van studieschuld. Bijna de helft van de studenten zonder lening geeft nu aan dat niet te willen uit angst na de studie met een studieschuld aan een professionele carrière te moeten beginnen.

Dat blijkt uit de algemene studentenenquête die in september j.l., bij het uitbreken van de kredietcrisis is afgenomen onder studenten van de Radboud Universiteit. De toename van leenangst met bijna 10 procent is significant, volgens de onderzoekers. Het is te verwachten dat deze ‘leenangst’ in de crisisfase verder toe zal nemen.

Tweederde van de studenten heeft een basisbeurs. Eén op de vijf heeft een aanvullende beurs en één op de drie studenten heeft een lening. De belangrijkste reden om geen studielening aan te gaan is omdat de student die niet nodig heeft. Deze studenten geven aan voldoende inkomsten te werven via andere wegen, zoals een betaalde baan naast eventuele studiefinanciering en financiële compensatie door ouders. Ook zien veel studenten op tegen het opbouwen van een hoge schuld. Het maandinkomen van voltijd-uitwonende studenten bedroeg gemiddeld € 888; 8 procent meer dan in 2006-2007 (€820). Ook thuiswonende studenten zijn er iets op vooruitgegaan: van €517 naar €582.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK