Minder kloof HO-allochtone gezinnen

Nieuws | de redactie
10 maart 2009 | Voor studenten van Turkse en Marokkaanse afkomst blijkt de kloof tussen opleiding en thuissituatie hen wel eens te belemmeren bij de studie en HO-loopbanen. De UU en HU betrekken daarom Turkse en Marokkaanse ouders van (aankomende) studenten bij die loopbanen. In hun eigen taal krijgen de ouders informatie over studeren en maken ze kennis met hogeschool en universiteit.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van hun kind. Maar een groot deel van de Turkse en Marokkaanse ouders in Nederland is onbekend met het Nederlandse hoger onderwijs. Hierdoor is het moeilijker hun zoon of dochter te ondersteunen. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht willen met gerichte voorlichting in de eigen taal helpen om barrières weg te nemen. De ouders krijgen informatie in het Arabisch, Tamazight, Turks en Nederlands.

Meer thuis voelen

Wat zijn tutorbijeenkomsten, responsielessen en hoorcolleges? Dit is lastig uit te leggen aan allochtone ouders die nooit aan een hbo of universiteit hebben gestudeerd. Ouders kijken ervan op dat er zo weinig colleges zijn of dat hun zoon of dochter opeens tot diep in de nacht aan het studeren is voor een tentamenweek. Het is voor veel ouders niet duidelijk hoe het hoger onderwijs precies in elkaar zit.

Het aantal niet-westerse allochtone studenten in hbo en wo is de laatste jaren gestegen. Zowel de UU als HU hebben een actief diversiteitbeleid om meer niet-westerse allochtone studenten aan te trekken, zodat de studentenpopulatie een afspiegeling van de samenleving vormt. Dit beleid is er ook op gericht om deze studenten zich meer thuis te laten voelen binnen de universiteit of hogeschool.

Ervaring delen

De voorlichtingsbijeenkomst van maandag 16 maart wordt geopend door Yvonne van Rooy, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, en Geri Bonhoff, voorzitter van Hogeschool Utrecht. Verder zijn er deskundigen en studenten van Turkse en Marokkaanse afkomst om vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er ouders waarvan de zoon of dochter de hogeschool of universiteit al hebben doorlopen. Deze zullen daarbij hun ervaringen met de aanwezige ouders van nieuwe en aspirant studenten kunnen delen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK