Next Step Bank voor creativiteit

Nieuws | de redactie
17 maart 2009 | De kunstlectoren Giep Hagoort en Maarten Regouin roepen het kabinet op om te investeren in de creatieve economie. "Deze is gebaseerd op de productiefactor creativiteit en heeft de afgelopen jaren volgens een VN-rapport wereldwijd een grote groei in banen, bedrijven en export laten zien. Het kabinet heeft weliswaar de oude economie van de banken gered, maar heeft na het uitbreken van de crisis nog geen euro geïnvesteerd in de nieuwe, creatieve economie." Een actieve, tegendraadse industriepolitiek is nodig.

Als basis voor zo’n aanpak presenteren de twee organisatoren op de aanstaande LOK-conferentie een vijfpuntenplan.

1. De benoeming van een MINISTER CREATIEVE INTERVENTIES in het kabinet-Balkenende. Het gaat om het stimuleren van creatieve denkprocessen binnen overheid en samenleving. Deze processen zijn nu verre van creatief maar eerder bureaucratisch en bedrijfskundig. Ook is de besluitvorming in het kabinet zelf toe aan een creatieve impuls gezien het stroperige proces rond een adequate crisisaanpak. Aan de volgende namen kan gedacht worden: Rem Koolhaas, architect; Marlies Dekkers, modeontwerper; Paul Verhoeven, filmmaker; Paul de Leeuw, entertainer en Sanne Vogel, theatermaker.

2. De instelling van een CCO (CHIEF CREATIVE OFFICER) bij financiële instellingen die door de staat zijn gesteund of genationaliseerd (Fortis, ING, ABN AMRO). Deze CCO zorgt ervoor dat het Creatief MKB binnen het financieel crisisbeleid extra aandacht krijgt (via ondersteuning, begeleiding en advisering). Creatief MKB staat voor ZZP’ers, kleine en middelgrote bedrijven binnen de creatieve netwerkindustrie.

3. De instelling van een speciale NEXT STEP BANK die de creatieve groeibedrijven aan vreemd vermogen helpt om een verdere stap in hun ontwikkeling te kunnen zetten. De huidige financiële instellingen zijn momenteel huiverig om in deze groeibedrijven te investeren. Ook worden deze bedrijven geconfronteerd met strengere regels over kredietfaciliteiten.

4. De oprichting van een KENNISINSTITUUT CREATIEF MKB. De bestaande kennisinstellingen zijn niet in staat gebleken om snel en adequaat cijfermateriaal aan te leveren over ontwikkelingen binnen de branche van ondernemende kunstenaars en vormgevers (vaak ZZP’ers). Een speciaal kennisinstituut CMKB kan dit wel.

5. Het stimuleren van ARTISTIEK ONDERZOEK aan kunstonderwijsinstellingen. Er gaat miljarden om in wetenschappelijk onderzoek maar voor academisch onderzoek door kunstenaars en vormgevers bestaat geen enkel programma. Dit in tegenstelling tot Noorwegen, Finland, Verenigd Koninkrijk, Canada, Zweden en de VS waar wel dergelijke programma’s bestaan. Artistiek onderzoek is noodzakelijk om een internationale toppositie binnen de creatieve economie te bereiken. Het is een teken aan de wand dat in het genoemde rapport van de Verenigde Naties geen enkele Nederlandse onderzoeker wordt genoemd!

De opstellers vinden het van groot belang dat het debat over de economie op een meer offensieve en innovatieve manier gevoerd kan worden en dat maatregelen niet alleen de oude economie ten goede moeten komen. De hoeveelheid creativiteit van kunstenaars en vormgevers is in Nederland enorm maar wordt nog nauwelijks ingezet als een nieuwe productiefactor.

Giep Hagoort is cultureel ondernemer, hoogleraar en lector Kunst en Economie aan respectievelijk de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Maarten Regouin is lector Internationalisering & Internationale Beroepspraktijk aan de Hanzehogeschool Groningen, voorzitter van het LOK (Landelijk Overleg Kunstlectoren) en oud bestuursvoorzitter van de Faculteit der Kunsten  van de Hanzehogeschool.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK