Recessie raakt universiteiten

Nieuws | de redactie
30 maart 2009 | De crisis raakt steeds duidelijker de hoger onderwijsinstellingen in hun directe financiering. Vooral het wegzakken van de derde geldstroom voor onderzoeksopdrachten uit particuliere middelen dreigt gaten te slaan.

Zo moet de Universiteit Utrecht haar meerjarenbegroting fors bijstellen. De kosten die faculteiten daarin uit de derde geldstroominkomsten zouden dekken, blijken te ruim geraamd. In plaats van een toename van middelen uit onderzoek met het bedrijfsleven, zou hoogstens een gelijkblijvende omzet verwacht mogen worden. Ook bij de technische universiteiten klinken geluiden van dreigende tegenvallers op dit vlak, zoals uit het 1000 Kenniswerkersplan van Brainport Eindhoven al blijkt.

De directe effecten voor de economie verergeren voorlopig de recessie. De Universiteit Utrecht overweegt nu al op jaarbasis 20 miljoen euro aan bouwinvesteringen te schrappen. De personeelslasten zullen met 25 miljoen euro omlaag moeten. Dat houdt in: 5% bezuinigingen op personeelslasten in 2,5 jaar bovenop eerdere aangekondigde bezuinigingen. Zouden andere universiteiten en hogescholen in vergelijkbare omstandigheden geraken als de technische universiteiten en de Universiteit Utrecht, dan is een terugval van investeringen van honderden miljoenen te verwachten. Bouw -, onderhoud- en facilitaire sectoren zullen hier juist nu niet op zitten te wachten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK