Richard Sennett: crisis en veerkracht

Nieuws | de redactie
10 maart 2009 | Recessie, crisis, en bij elke regering wel een of ander herstelplan. Maar wat is de kern van de veerkracht van economie en samenleving? De toonaangevende denker Richard Sennett gaat in Groningen een beetje afstand nemen van de dagelijkse nieuwscyclus en het fenomeen veerkracht aan een nadere analyse onderwerpen. Hij ziet dit niet als een terugkeer, een restauratie, maar als een wending naar een nieuwe toekomst, een reconstructie.

In het verlengde van zijn meest recente boek, De Ambachtsman, zoekt Sennett de ruimte voor veerkracht op het niveau van arbeidsom­standigheden, veeleer dan in financiële instituties en regulering.

Prof.dr. Richard Sennett is hoogleraar sociologie aan de London School of Economics en de New York University. Zijn onderzoek en publicaties op het terrein van de cultuursociologie en – filosofie bestrijken diverse thema’s – van kapitalisme en arbeidsrelaties, steden en publieke openbaarheid, tot respect en vakmanschap. Van zijn baanbrekende boek ‘The Fall of Public Man’ leest u hier een recenserende beschouwing van Thieu Besselink van het EUI in Florence, lid van de redactieraad van ScienceGuide.

Sennetts belangrijkste werken zijn ook in het Nederlands vertaald, zoals De Ambachtsman (Meulenhoff 2008), De cultuur van het nieuwe kapitalisme (Meulenhoff 2007), en Respect in een tijd van sociale ongelijkheid (Byblos 2003).

Donderdag 19 maart 2009
20.00 – 22.00 uur
Academiegebouw,
Broerstraat 5, Groningen

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK