Steun voor studentbestuurders

Nieuws | de redactie
4 maart 2009 | Tofik Dibi van GroenLinks wil dat Plasterk klappen voor het studentbestuur door de ‘harde knip’ opvangt. “Herinnert u zich uw toezegging om in gesprek te gaan met de landelijke studentenorganisaties over de invoering van de ‘harde knip’ en het collegegeldvrij besturen?”

In vragen aan de minister stelt hij de volgende pijnpunten aan de orde:

-Deelt u de mening dat het een zorgelijke ontwikkeling is dat studenten amper in staat zijn om een bestuurlijke functie te vervullen? Zo nee, waarom niet?

-Hoe kijkt u aan tegen de analyse van de studentenbesturen dat nu pas de negatieve effecten zichtbaar worden van de BaMa-structuur en de tempobeurs voor het bekleden van bestuursfuncties?

-Deelt u de verwachting dat door het vervroegen van het bindend studieadvies en de landelijke invoering van de ‘harde knip’ er nog minder studenten te vinden zullen zijn voor bestuursfuncties? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

-Herinnert u zich uw toezegging om in gesprek te gaan met de landelijke studentenorganisaties over de invoering van de ‘harde knip’ en het collegegeldvrij besturen? Heeft dat gesprek inmiddels plaats gevonden? Zo ja, wanneer kunnen we een voorstel een tegemoet zien?

– Bent u verder bereid de Onderwijsinspectie te vragen een onderzoek te doen naar het gebruik van het profileringsfonds, nu er geen algemene richtlijnen zijn waardoor de bedragen voor actieve studenten erg verschillen? Zo nee, waarom niet?

– Deelt u de mening dat, wanneer er een algemeen geldende regeling komt, deze ook voor parttime bestuurders moet gelden?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK