Toekomstgericht science-onderwijs

Nieuws | de redactie
25 maart 2009 | Basisvaardigheden in de natuurwetenschappen en techniek zijn onmisbaar als de leerling van nu wil overleven in de informatiemaatschappij, vindt prof. dr. Koeno Gravemeijer van de TU/e. “Dat leren voor later moet nu gebeuren. Hoe beter we de leerlingen nu voorbereiden, hoe meer kans ze later maken”, aldus de hoogleraar in zijn intreerede.

De veranderingen die zich nu voltrekken raken het onderwijs op alle niveaus en dat vereist volgens hem een toekomstgericht science- en techniekonderwijs voor de basisschool. “Het is noodzakelijk dat science- en techniekonderwijs de leerlingen voorbereidt op de informatiemaatschappij en de global economy.”

Creativiteit en blijvend leren

Banen die gebaseerd zijn op taken, die opgesplitst kunnen worden in routines, verdwijnen. Dergelijke banen worden uitgevoerd door computers, of uitbesteed aan lagelonenlanden. Hoogleraar Gravemeijer in dit verband: “De overblijvende banen vragen sociale vaardigheden, flexibiliteit, creativiteit en een blijvend leren. Bij dit leren gaat het om leren werken met computers en gecomputeriseerde apparatuur. Zoals de manager in een modezaak die een softwarepakket gebruikt om de toekomstige vraag naar kleding te voorspellen. En de medewerker van de bakkerij die de productie in de gaten houdt aan de hand van digitale meterstanden. In de meeste gevallen doet gecomputeriseerd gereedschap het eigenlijke werk, maar wie het onderliggende model niet begrijpt, is kwetsbaar voor beoordelingsfouten”.

Dubbelrol ICT

Prof. Gravemeijer wijst in zijn rede op de dubbelrol voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Enerzijds aan de kant van de doelen van het onderwijs (leerlingen voorbereiden op het gebruik van ICT), anderzijds als middel om dat onderwijs mee te kunnen realiseren. “Behalve dat iedere burger over een bepaald niveau van ICT-geletterdheid zal moeten beschikken, heeft dit vooral gevolgen op de werkplek.” Gravemeijer liet in zijn rede zien dat informatietechnologie unieke mogelijkheden biedt om leerlingen hierop voor te bereiden door computers in te zetten bij het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van science en techniek.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK