Welk OESO-gemiddelde telt kabinet?

Nieuws | de redactie
27 maart 2009 | Wat betekent het streven naar kennisuitgaven conform het OECD-gemiddelde? Deze ambitie uit het crisispakket van het kabinet vergt wel een duidelijke uitwerking en definitie raadt het Innovatieplatform aan. “Welk gemiddelde gebruik je dan als ijkpunt? Voor verschillende onderdelen van het onderwijs staat Nederland op of zelfs boven het OESO gemiddelde. Voor R&D weer niet.”

Voor publieke en private uitgaven van Ontwikkeling en Onderzoek zou het betekenen dat zij met € 4 miljard per jaar omhoog moeten, zo berekent het IP. Robbert Dijkgraaf wijst op een zeker zo relevante benchmark voor het beleid van de bewindslieden: “Het is verstandiger om Nederland af te zetten tegen onze directe concurrenten. Die versnellen in een veel hoger tempo dan wij. Wil je onze welvaart behouden en versterken dan zijn zij onze meetlat en moeten we dus nog meer versnellen”.

VSNU, KNAW en NWO vertrowen de lijn van het kabinet niet helemaal. Zij stellen dat de focus op het OESO-gemiddelde doet vermoeden dat het kabinet de ambitie Nederland terug te brengen in de kennis-kopgroep van de wereld los laat. “Wij vinden dat het kabinet onverkort moet vasthouden aan de eerder afgesproken streefwaarden van het Lissabon-akkoord en aan de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform,” zeggen de drie wetenschapskoepels daarom.

Uit de jongste KIA-foto en de analyse die daarvan werd gemaakt, blijkt dat zowel de publieke als de private investeringen in kennis, innovatie en ondernemerschap fors achterblijven bij landen met krachtige economieën waar Nederland mee concurreert. Volgens de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform moeten de publieke investeringen in kennis en innovatie daarvoor met 1,2% van het BBP toenemen ten opzichte van 2006 (in de KIA wordt daartoe een structurele toename begroot van 3,5 tot 6 miljard euro per jaar oplopend naar 2016). Deze agenda dient versneld uitgevoerd te worden, wil de concurrentiekracht van Nederland op peil blijven, zo onderstreept het IP in reactie op het crisispakket en het sociaal akkoord.

De maatregelen in het crisispakket vindt het IP tegen deze achtergrond zeker de moeite waard, maar op onderdelen kunnen zij nog wat aangescherpt worden en duidelijker gericht worden op innovatieve investeringen en beleidsstimulansen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK