93% meer meisjes kiezen bèta-profiel

Nieuws | de redactie
28 april 2009 | De keuze van leerlingen voor een natuurprofiel op havo/vwo is de afgelopen jaren fors gestegen. Het aantal meisjes op 'Universumscholen' dat voor een natuurprofiel kiest steeg sinds 2000 met 93%.

Op scholen die participeren in het stimuleringsprogramma Universum van het Platform Bèta Techniek stijgt de keuze voor een natuurprofiel harder dan gemiddeld het geval is. Op Universumscholen gaat het aantal leerlingen met een natuurprofiel omhoog. Ten opzichte van 2000 op het havo met maar liefst 71,2% en op het vwo met 68,6%.

Nederland kent zeker geen gebrek aan bètatalent onder havo en vwo leerlingen. Wel maken leerlingen vaak een profielkeuze waarmee ze hun talent niet gaan benutten kunnen benutten. Op dat punt is echter een duidelijke stijgende tegentrend ingezet. Niet alleen is er een stijging waar te nemen als het gaat om natuurprofielen, ook de instroom van studenten in de technische richtingen van het hoger onderwijs stijgt met 16,2%.

Wil Nederland bij de top van Europa behoren als het gaat om innovatie, onderzoek en onderwijs, is het noodzakelijk de in gang gezette positieve trend op havo/vwo-scholen door te zetten. Een kenniseconomie en een kennissamenleving als in Nederland drijft op bètatechnologische kenniswerkers, zo onderstreept het PBT. Het kiezen voor een natuurprofiel biedt ook een breed toekomstperspectief voor jongeren. Een natuurprofiel biedt de beste kansen voor alle vervolgopleidingen in Nederland en daarmee ook een brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Universumscholen richten zich op kwalitatief hoogwaardig en uitdagend bètatechnisch onderwijs met het doel om meer leerlingen te interesseren voor bètatechniek. Hierbij werken deze scholen vaak samen met bedrijven van Jet-Net. Deze maand worden ruim 60 nieuwe scholen toegelaten tot het Universum Programma, het totaal komt daarmee op 181 havo/vwo-scholen in Nederland. Dit is ruim 40% van het totaal aantal havo/vwo-scholen.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK