Compleet HO-instituut geschrapt

Nieuws | de redactie
22 april 2009 | De NVAO schrapt een complete HO-instelling als erkend instituut. Het betreft de Antwerpse Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG). Opname in het Hogeronderwijsregister ("registratie") was een eerste stap om erkend te kunnen worden als hogeronderwijsinstelling.

De instelling heeft nooit erkende diploma’s kunnen uitreiken. De Vlaamse regering registreerde op 20 april 2007 de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Als gevolg van deze beslissing kon de FVG opleidingen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter toetsing voorleggen. Aan de registratie zelf waren geen andere rechten verbonden. Het ging dus niet om een erkenning.

De instelling heeft gedurende een termijn van twee jaar echter geen enkele door NVAO geaccrediteerde of door NVAO als nieuw erkende opleiding kunnen aanbieden. De registratie van de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen vervalt daarom op basis van artikel 8, §6 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat artikel bepaalt dat “de registratie vervalt van rechtswege indien gedurende een termijn van twee jaar geen enkele geaccrediteerde of nieuwe opleiding aangeboden wordt.”

De Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen heeft nooit door de bevoegde overheden erkende bachelor-, master- of doctoraatstitels en -diploma’s mogen uitreiken. Het toch uitreiken van deze niet erkende titels en diploma’s is trouwens strafbaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK