Duurzame voeding als kans

Nieuws | de redactie
3 april 2009 | De Gelderse Vallei moet versneld doorgroeien tot de Europese topregio voor innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Daar is de komende 10 jaar een bedrag van € 4 miljard voor nodig. De Ambitieschets FoodValley van bedrijfsleven en Wageningen UR sluit aan bij de ambitie van de overheid dat Oost-Nederland op het gebied van gezonde en duurzame voeding tot de wereldtop moet gaan behoren.

De internationale concurrentie neemt echter toe, terwijl de investeringen in onderzoek en productontwikkeling in Nederland zijn gedaald en nu lager zijn dan in ons omringende landen. Oud-CDA-Kamerlid Theo Meijer, voorzitter van de Initiatiefgroep: “Ondanks de huidige crisis is de voedingssector relatief succesvol. Dat moet zo blijven. Er is al een sterk fundament waarop we kunnen voort bouwen. De kern van onze ambitie is dat de FoodValley versneld groeit. Nu investeren om dit mogelijk te maken levert een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en de voedingssector in het bijzonder.”

Meijer neemt het voortouw en roept zowel de nationale als de plaatselijke en regionale overheden nu op om de handen ineen te slaan en de benodigde investeringen te versnellen. De Initiatiefgroep schat dat tot 2020 in totaal ruim € 4 miljard nodig is. Een belangrijk deel van deze investering is gericht op het creëren van de voor groei benodigde ruimte en infrastructuur met behoud van de waardevolle leefomgeving.

Dat bedrag moet komen van zowel overheden als bedrijfsleven. Dit zal leiden tot een verbetering van de infrastructuur, een toename van investering in productontwikkeling en innovatie, een groter aandeel in Europese innovatiefondsen en het versneld creëren van minimaal 10.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Wereldwijd zijn voedingbedrijven naarstig op zoek naar nieuwe wegen om te komen tot slimmere oplossingen voor voedselvraagstukken. Dit vraagt om nauwere samenwerking met onderzoekcentra en bronnen van vernieuwende technologie. Nabijheid is een belangrijke voorwaarde om elkaar te ontmoeten en inspireren.

De FoodValley regio rond Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft gezien haar huidige kracht de beste papieren om wetenschap en ondernemerschap dichter bij elkaar te brengen. De gewenste acties zijn voor een belangrijk deel ruimtelijk van aard. Op basis van gesprekken met betrokkenen en specifieke studies doet de Ambitieschets suggesties voor zes mogelijke ontwikkelingsgebieden binnen deze regio. De initiatiefgroep wil de gemeentes en de provincie Gelderland stimuleren hun ontwikkelingsplannen hierop af te stemmen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK