Een derde van de werkgevers bevriest salarissen

Nieuws | de redactie
8 april 2009 | Wereldwijd verwacht 39% van de organisaties dat bedrijfsresultaten significant slechter worden dit jaar. Een jaar geleden was dit nog 10%. De toegenomen druk op bedrijfsresultaten dwingt organisaties tot het nemen van maatregelen. Het terugdringen van de loonkosten staat daarbij hoog op de prioriteitenlijst: bijna een derde van de bedrijven vermindert het aantal arbeidsplaatsen en 36% bevriest salarissen.

Het internationale onderzoeks- en adviesbureau Hay Group deed afgelopen maand onderzoek naar de gevolgen van de recessie bij 2.000 organisaties in 88 landen over zes continenten. De resultaten voor Nederland komen in hoofdlijnen overeen met de resultaten voor Europa. “Nederlandse organisaties geven aan dat de effecten van de economische crisis nu overal duidelijk merkbaar zijn. En daar handelen ze ook naar,” aldus Loek Bosman, senior consultant bij Hay Group.

De toegenomen druk op bedrijfsresultaten van de afgelopen maanden dwingt organisaties tot maatregelen. Internationaal vermindert 27% van de bedrijven het aantal arbeidsplaatsen; in Nederland is dat zelfs 36%. Internationaal bevriest 36% de salarissen; in Nederland 33%. “Variabele beloning werkt in de praktijk goed om loonkosten aan te passen. Hetzelfde geldt voor ‘een flexibele schil’: het inzetten van tijdelijk personeel,” licht Bosman toe.

Beperkte salarisstijgingen en lagere bonussen

De salarisstijgingen voor dit jaar zijn internationaal ook lager, van 4% (vier maanden geleden) naar een gemiddelde stijging van 2,8%. De verwachting is dat er in Nederland dit jaar een dieptepunt wordt bereikt met een salarisstijging van slechts 2%. Dit percentage is vooral zo laag door een groot aantal organisaties dat de salarissen bevriest in 2009. Ook verwacht men lagere bonussen. 48% van de organisaties in Nederland voorziet dat de bonussen lager gaan uitvallen dan de gestelde doelen. Wereldwijd is dit 40%.

Ten opzichte van drie maanden geleden maken Nederlandse werkgevers zich meer zorgen. De meesten (78%) maken zich voornamelijk zorgen over de betrokkenheid en motivatie van hun werknemers. Bij 74% is er zorg over behoud van top talent en medewerkers met belangrijke ‘kritische’ vaardigheden. Erin Lap, senior consultant Leadership & Talent bij Hay Group geeft het advies: “Vraag je niet alleen af wat je moet doen om de crisis door te komen, maar ook hoe je eruit moet komen en hoe je de getalenteerde medewerkers behoudt.”

Talent en hard werken lonen

Volgens 81% van de Nederlandse organisaties in het onderzoek is de voornaamste zorg van werknemers het behoud van hun baan. Daarnaast maken werknemers zich zorgen over hun salaris. Bosman: “Om harde werkers en talent vast te houden is beloning belangrijk. Vooral voor jong talent betekent stilstand achteruitgang. Daar houden werkgevers rekening mee: men verwacht dat high performers en high potentials een salarisstijging van 3% krijgen, één procentpunt hoger dan het gemiddelde.” Lap voegt toe: “En bedenk daarnaast wat hen motiveert; zoals tijd voor ontwikkeling en social responsibility-projecten.”

In totaal hebben 2.000 organisaties in 88 landen over zes continenten vorige maand deelgenomen aan het onderzoek. Hay Group’s Global Employee Pay and Staffing Survey onderzoekt de effecten van de economische teruggang wereldwijd. Er is onderzoek gedaan naar het basissalaris, de variabele beloning en lange termijnbeloningen. Van de 2.000 deelnemende organisaties zijn er 102 uit Nederland. Dit is het derde onderzoek in een serie, waarvan het eerste onderzoek plaatsvond in maart 2008, het tweede in november 2008 en dit laatste deel in maart 2009.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK