Extra geld studiesucces in gevaar

Nieuws | de redactie
16 april 2009 | Het extra geld voor investeringen in studiesucces van allochtone studenten staat op de tocht. Minister Plasterk heeft het financieel akkoord met grootstedelijke hogescholen als INHolland, HU en Hogeschool Rotterdam nog steeds niet willen tekenen. In het Haagse leeft de vrees dat hij het extra geld daarvoor bij de Voorjaarsnota moet inleveren bij minister Bos van Financiën.

Bij de start van het kabinet heeft Plasterk een bedrag van € 4 mln, oplopend naar € 17 mln in 2011, uit de extra’s in het regeerakkoord vrijgemaakt voor de stimulering van studiesucces van allochtonen in het hbo. Om dit geld te kunnen aanspreken hebben de 5 grote hogescholen in de Randstad prestatieafspraken moeten maken met OCW. Daarover leken zij het met elkaar eens te zijn geworden. Ook hebben zij uit de eigen budgetten middelen vrijgemaakt voor verschillende projecten en activiteiten als intensieve begeleiding en mentoraten.

Plasterk zou de overeenkomst hierover feestelijk ondertekenen bij de uitreiking van de Echo Awards, waarbij allochtoon studiesucces jaarlijks wordt bekroond. Dat is bij die gelegenheid niet door gegaan. Onduidelijk is nu wanneer en zelfs of  de minister zijn handtekening onder de afspraken gaat zetten, ook omdat er nog enige ambtelijke discussie zou zijn blijven bestaan over de waarde en betekenis van de indicatoren in de prestatieafspraken.

Daarnaast is er sprake van aanzienlijke financiële perikelen binnen de OCW-begroting. Dit raakt ook de voorziene uitgaven op dit terrein, want vanwege de grote gaten in de rijksbegroting zou minister Bos alle extra’s uit het regeerakkoord wel eens kunnen gaan bevriezen of opschorten.

Dat zou ertoe leiden, dat de voorziene investeringen op basis van de prestatieafspraken niet door kunnen gaan, dan wel voorlopig op een laag pitje komen te staan. Ambtenaren van OCW zouden de betrokken hogescholen nog gerust trachten te stellen met de verzekering dat zij zelf dit geld hoge prioriteit blijven geven. Maar ook daarbij werd duidelijk, dat zij niet wisten of de minister binnenkort zijn handtekening zou gaan zetten onder de afspraken.

De procentuele verdeling van het extra geld was met OCW wel al afgesproken: Haagse Hogeschool 15%, Hogeschool Rotterdam 22%, Hogeschool Utrecht 13%, Hogeschool INHolland 21% en Hogeschool van Amsterdam 29%. Dit zou op basis van de cijfers uit 2008 voor de betrokken 5 hogescholen in de Randstad het volgende extra geld betekenen:

HHS: 0,6 mln in 2008 tot mogelijk 2,55 mln in 2011

HR: 0,88 mln in 2008 tot mogelijk 3,74 in 2011

HU: 0,52 mln in 2008 tot mogelijk 2,21 in 2011

InH: 0,84 mln in 2008 tot mogelijk 3,57 in 2011

HvA: 1,16 mln in 2008 tot mogelijk 4,93 in 2011


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK