Gat half miljard dreigt

Nieuws | de redactie
7 april 2009 | Het hbo blijft zeer beducht voor extra bezuinigingen op hoger onderwijs. Zowel de pensioenpremies als het aantal studenten zouden door de crisis fors meer gaan kosten, in totaal ruim € 500 mln.

In een brief aan de Kamer geeft de HBO-raad zijn berekeningen van de dreigende aanslagen op het HO-budget. Naast ruim € 200 mln extra premiekosten voor de pensioenen zou de omvang van het studentental grote druk op de begrotingen van de HO-instellingen gaan zetten. Voor de rijksbegroting werkt namelijk een extra groei van de doorstroom naar en deelname aan hbo en wo als een ‘tegenvaller’.

De bestaande ramingen van de toename van het aantal studenten zouden nu al leiden tot minder extra geld om hen op te vangen. De recessie zal hoogst waarschijnlijk een groeispurt daar bovenop veroorzaken. De HBO-raad wijst er op dat in perioden van laagconjunctuur en onzekerheid op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij hoog oplopende jeugdwerkloosheid, de aandrang tot doorstuderen sterk toeneemt. Met name ook voor mbo’ ers is doorstroom naar het hbo dan een belangrijke optie, ook om na de recessie hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Deze verwachte extra instroom zal er bovendien toe leiden, dat de nieuwe studenten zich er op toe zullen leggen de opleiding ook af te maken. HBO en WO zullen dus niet slechts een tijdelijke, conjuncturele plus in de instroom kennen, maar gedurende een langere periode veel grotere aantallen studenten moeten financieren binnen het nu al te beperkt lijkende macrobudget.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK