Heisa om doctor Obama h.c.

Nieuws | de redactie
14 april 2009 | Mag een eerbiedwaardige universiteit een eredoctoraat verlenen aan Barack Obama? Orthodoxe rooms-katholieken haalden al ruim 250.000 handtekeningen op tegen de vrome, hoog aangeschreven Notre Dame universiteit, die dit van plan is te doen.

Deze instelling in het landelijke South Bend in Indiana was eeneeuw lang dé plek waar begaafde roomse jongens, vooral van Ierseafkomst, een academische graad konden halen. Zo werden zij hetkader van de katholieke emancipatie in de USA. Zozeer berucht isNotre Dame bovendien als kampioen in het college football,dat de National Hall of Fame van deze rauwe sport niet ineen van de miljoenensteden van Amerika gevestigd werd, maar inSouth Bend.

Win one more…
De meest legendarische Notre-Dame-student is dan ook football-sterGeorge Gipp. Hij was een populaire deugniet en stierf aan eenlongziekte, vlak voor een spannende finale. De film over zijn levenmaakte de jonge, Irish-American acteur Ronald Reagan in één klapeen ster. “Win one more for the Gipper,” fluisterde die tegen decoach op zijn sterfbed ophet witte doek. Zo verwierf Reagan, ook later als presidentnog, de bijnaam ’the Gipper’.

De University of Notre Dame wil nu op 17 mei Reagans opvolger, debekende docent staatsrecht uit Chicago, Barack Obama, eeneredoctoraat verlenen. Maar dit bevalt scherpslijpers onder deachterban en de alumni helemaal niet. De bisschop van South Bendheeft al aangekondigd weg te blijven bij de ceremonie.

Reden zijn het beleid en de opvattingen van de nieuwe president.Zijn snelle bijstellingen in de eerste weken in het ambtop het terrein van de abortuswetgeving en het vrijlaten vanstamcelonderzoek acht men anathema. Een grootscheepsehandtekeningenactie moet het bestuur van Notre Dame er alsnog vanovertuigen dat president Obama het ‘h.c.’ niet verdient. Het lijkter niet op dat de bestuurders zich hierdoor nog latenvermurwen.

Obama is al nummer 9
De universiteit voelt in zijn presentatie van Obama’s speech eneredoctoraat wel duidelijk al ‘nattigheid’. Men presenteert Obama’sbezoek dan ook in een uitvoerige historische lijn en wijst erop,dat Ronald Reagan er in 1981 -vlak na de aanslag op zijn leven- deval van het communisme aankondigde: ‘Barack Obama will be the ninthU.S. president to be awarded an honorary degree by the Universityof Notre Dame and the sixth to be the Commencement speaker.

On June 5, 1960, President Dwight Eisenhower delivered Notre Dame’sfirst presidential Commencement speech, interrupting the 45threunion of his class at the U.S. Military Academy to make the trip.In his 20-minute address, Eisenhower foreshadowed a U.S. governmenton the verge of social and political change.

President Jimmy Carter made what many regard as the key foreignpolicy address of his presidency at Notre Dame’s 1977 Commencementexercises. He spoke of a diminishing threat from the Soviet Union,a notion dismissed as naive at the time but which proved prophetic.He also advocated for the creation of new global alliances andchampioned human rights, policies built upon the “new reality of apolitically awakening world.”

In May 1981, President Ronald Reagan made his first publicappearance after the attempt on his life in March of that year.Like Carter, Reagan proved prescient in his remarks on foreignpolicy, saying: “The West will not contain communism, it willtranscend communism. We’ll dismiss it as a sad, bizarre chapter inhuman history whose last pages are even now being written.”

President George H.W. Bush, was the University’s principalCommencement speaker in 1992. The elder Bush used the occasion tofocus on family values and service to society. Bush’s son,President George W. Bush, delivered his first presidentialcommencement address at Notre Dame in May 2001, declaring that thenation’s faith-based organizations were central to the war onpoverty.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK