Jonge academici moeten juist voor de klas

Nieuws | de redactie
22 april 2009 | De educatieve minor op de universiteiten maakt nogal wat tongen los. Diverse wetenschappelijke opleidingen zijn van plan een lesbevoegdheid af te geven op basis van een educatieve variant van de bachelor. Twentse WO en VO-experts zetten uiteen hoe zij dit in hun regio al tot een succes maken.

De afgestudeerden met zo’n minor worden bevoegd om in de onderbouw van HAVO en VWO alsmede VMBO-T voor de klas te gaan staan. Dit is nieuw, want het was toch de bedoeling dat de studenten de universiteiten met een mastertitel verlaten! Dit initiatief biedt echter een logisch antwoord op een klemmende vraag van scholen voor voortgezet onderwijs. Te interessant om zomaar te laten wegblazen vanuit gestaalde kaders of ivoren torentjes zoals in het nogal ongenuanceerde en met speculaties doorspekte artikel van Prof. Boter in de NRC van 16 april.

Scholen kampen met toenemende tekorten aan leraren, universiteiten hebben de opdracht gekregen om te zorgen voor meer afgestudeerde leraren, kortom tijd voor actie. Veel docenten in het voortgezet onderwijs hebben nooit een universiteit van binnen gezien of het is al meer dan 20 jaar geleden. De universiteit zal de toestroom naar de academische lerarenopleiding moeten zien te vergroten. Met de huidige ‘ingedaalde’ variant van de lerarenopleiding binnen de masterprogramma’s is al een goede stap gezet. Veel jonge studenten vinden het leuk om al vroeg tijdens hun studie werkzaamheden in het voortgezet onderwijs op te pakken. Denk aan de Beta-1op1 mentoren, denk aan de Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Deze groepen studenten zijn de potentiële kandidaten om goede leraren te worden.

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben aangegeven dat ze naast de op het HBO opgeleide  tweedegraads docenten graag meer diversiteit in hun onderwijsteams willen hebben. Naast de pedagogische en onderwijskunde expertise ook meer vakinhoudelijke expertise. De academisch gevormde bachelor levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Wiskunde is bij uitstek een vak waar het nijpend tekort aan bevoegde leraren, mede door de sterk teruggelopen instroom, zich doet gelden. De afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente heeft dan ook, in samenwerking met de universitaire lerarenopleiding, zodra de kans zich voordeed een educatieve variant op de bacheloropleiding ontworpen. De beeldvorming begint in de onderbouw, het is dus van groot belang dat ook daar academische geschoolde leraren werken.

De scholen in Twente en omstreken, verenigd in het Stedenbandoverleg, hebben aangegeven zeer positief te staan tegenover het initiatief van de educatieve bachelor die de Universiteit Twente aanbiedt. Twee aandachtspunten zijn voor de scholen belangrijk: Ten eerste een goede begeleidingsstructuur binnen de school voor deze jonge startende docenten en ten tweede een blijvende oriëntatie van deze academisch geschoolde leraren op de eerstegraads bevoegdheid. Wat het eerste betreft, veel scholen werken hier hard en met een goede koers aan. Een verbinding met het beleid Opleiden in de school ligt voor de hand. Wat het tweede betreft, de UT heeft een Toppers 2-naar-1-traject, waar tweedegraders worden opgeschoold tot eerstegraadsdocenten. Afgelopen september is de UT met een kleine twintig enthousiaste en ambitieuze leraren aan dit traject begonnen, die succesvol bezig zijn. Ons dunkt een voorbereid antwoord op geklaag over weglekken van academici.

Tussen universiteiten, scholen en OCW is onderling veel uitwisseling van bestaande en te ontwikkelen goede praktijken. Suggesties dat staatssecretaris en haar ambtenaren slechts met de bestuurders hebben gesproken is flauwekul. Hier is juist sprake van een mooie samenwerking, waarbij OCW koers uitzet, de VSNU coördineert, de universiteiten en scholen in de regio het beleid tot uitvoering brengen en met een mooi opleidingsaanbod voorziet in een maatschappelijke behoefte.

Pieter Boerman, directeur Twente School of Education, Universiteit Twente, Jan Willem Polderman, opleidingsdirecteur Toegepaste Wiskunde, Universiteit Twente, Robert Goossens, locatiedirecteur Bonhoeffer College te Enschede,
Wim Kok, voorzitter CvB Het Assink Lyceum Haaksbergen en voorzitter van het Twents Stedenbandoverleg van VO-scholen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK