Kennisdeling over overlast-jeugd

Nieuws | de redactie
6 april 2009 | Criminaliteit en overlast door jongeren staan volop in het publiek debat. Maar in beleidsdiscussies ontbreekt vaak één groep: de sociale professionals die zich bezighouden met de aanpak daarvan. Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool start een nieuw initiatief om te zorgen dat er een betere kennisuitwisseling plaatsvindt onder deze professionals.

Op woensdag 22 april is de aftrap van een nieuw landelijk netwerk die de kennis en de belangen van sociale professionals in zowel het publieke debat als in beleidsdiscussies beter tot zijn recht laat komen. Het gaat om professionals in de jeugdzorg, in het welzijnswerk, bij justitie, maar ook in de verslavingzorg, in de geestelijke gezondheidszorg, bij de maatschappelijke opvang, et cetera. Dagelijks doen zij ervaringen op met wat werkt en wat niet werkt bij deze doelgroep. Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool wil deze kennis gaan ontsluiten en een plaats geven in het publieke debat en in beleidsdiscussies. Daarom start zij binnenkort met een aantal professionals uit het veld een initiatief om te komen tot netwerkvorming.

De uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen professionals in verschillende sectoren vindt niet of nauwelijks plaats. Echter, ook de uitwisseling tussen professionals binnen sectoren is vaak verre van optimaal, onder andere omdat goed functionerende netwerken ontbreken om dit vorm te geven. Het gevolg is dat professionals vaak niet of slechts zeer beperkt up to date zijn als het gaat om ontwikkelingen in hun vakgebied, laat staan dat ze kennis nemen van ontwikkelingen in andere sectoren die voor hen relevant kunnen zijn. Er is geen vanzelfsprekende plek waar deze professionals ervaringen kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren, maar ook geen plek waar ze hun belangen kunnen bundelen en een eigen geluid kunnen laten horen in publieke en beleidsdiscussies. Dit geluid wordt nu nauwelijks gehoord.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK