Leids psychiater als VU-filosoof

Nieuws | de redactie
3 april 2009 | De VU heeft de Leidse wijsgeer-psychiater Gerrit Glas benoemd op de Dooyeweerd-leerstoel. Deze richt zich op het bestuderen van filosofische vragen in relatie tot de christelijke traditie.

De leerstoel is genoemd naar prof. dr. Herman Dooyeweerd die als rechtsfilosoof aan de Vrije Universiteit werkte aan een actieve dialoog tussen filosofie, levensbeschouwing – in het bijzonder de christelijke – en andere wetenschappen. De leerstoel is verbonden aan het internationale masterprogramma Christian Studies of Science and Society. In dit interdisciplinaire programma kunnen studenten zelf actief de dialoog tussen de christelijke traditie en vragen binnen hun eigen vakgebied beoefenen.

Glas is naast filosoof ook psychiater. Hij bekleedt de persoonlijke, strategische leerstoel wijsgerige aspecten van de psychiatrie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdopleider psychiatrie in Dimence, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, regio West-Overijssel. Zijn onderzoek richt zich op vragen op het grensgebied van psychiatrie, filosofie, de neurowetenschappen, religie en ethiek.

In het kader van de Dooyeweerd-leerstoel gaat Glas zich onder meer bezig houden met de antropologische, wetenschapsfilosofische en ethische aspecten van recente ontwikkelingen in de levenswetenschappen (waaronder de neurowetenschappen). Ook sociaal- en politiek-theoretische vragen liggen op het onderzoeksgebied van de leerstoel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK