Meer mogelijkheden voor hbo-docent

Nieuws | de redactie
27 april 2009 | In tijden van crisis zou je het bijna vergeten, maar binnenkort worden de (financiële) mogelijkheden voor docenten aan hogescholen om carrière te maken aanzienlijk vergroot, als gevolg van het vorig jaar gesloten Convenant Leerkracht! De invulling daarvan verschilt per hogeschool. ScienceGuide belicht 3 hogescholen.


HAN

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen  heeft ervoor gekozen in totaal ruim 190 hogere onderwijsfuncties te creëren (schaal 11,12,13) tussen nu en 2012. Om het uiteindelijke resultaat te halen zal in de tussentijd het geld deels gaan naar de bijscholing van docenten tot het gewenste niveau – en de ermee gepaard gaande vervangingsinzet om voor docenten de ruimte te bieden die bijscholing te volgen.

Rotterdam
 
De hogeschool Rotterdam kiest niet voor aantallen, maar voor percentages. Met de vakorganisaties is de volgende functiemix afgesproken:
 
Schaal/percentage
 
10 – 20 %
11 – 40 %
12 – 30 %
13 – 10 %

Dit betekent dat er een functieschaal bijkomt voor docerend personeel.
Voor alle docentfuncties zijn nieuwe functieomschrijvingen gemaakt en na overleg met de CMR vastgesteld. Met de vakorganisaties is afgesproken dat wanneer in de periode tussen nu en 2012 de jaarlijks beschikbare convenantgelden niet volledig worden gebruikt het niet gebruikte bedrag beschikbaar is voor professionalisering en loopbaanontwikkeling.
 
Windesheim

Hogeschool Windesheim had al docenten in schaal 13, maar gaat nu ook docenten inschalen in schaal 14 en 15. In 2008 waren 29 van de 737 fte geplaatst in schaal 13, in 2012 zullen verhoudingsgewijs 89 van de 737 fte in schaal 13 of hoger zitten. Ook hogeschool Windesheim gebruikt in de tussentijd een deel van het geld voor professionalisering en bijscholing.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK