Miljoenen extra kosten in de bouw kunnen bespaard

Nieuws | de redactie
17 april 2009 | Bouwfirma's geven honderden miljoenen te veel uit, omdat hun risicomanagement niet op orde is. Ook opdrachtgevers als die bij de NoordZuid-lijn in Amsterdam vertonen hier forse gebreken. Aan de UTwente onderzoekt men hoe dit beter kan, juist in in tijden van crisis. Over het implementeren van risicomanagement in organisaties bestond wereldwijd geen wetenschappelijk onderzoek.

Organisaties zijn kwetsbaar voor allerlei soorten risico’s. Daar niet effectief mee om gaan kost veel geld en reputatie. Spraakmakende voorbeelden voor de bouwsector zijn de NoordZuidlijn in Amsterdam en de heioverlast in Eindhoven. Andere voorbeelden zijn woningcorporaties en banken die failliet gaan.

Effectief risicomanagement is een noodzaak. De vraag is: Hoe doe je dat, risicomanagement invoeren in een organisatie? Zo dat het een routine wordt, binnen alle geledingen van een organisatie? Falen is hierbij gebruikelijker dan succes. Miljoenen worden verspild aan goede bedoelingen, zonder resultaat. Hierover bestond wereldwijd geen wetenschappelijk onderzoek. Martin van Staveren legt met zijn proefschift aan de Twentse faculteit Construerende Technische Wetenschappen een basis voor.

Innovatie en verandering

Van Staveren: ‘Ik heb kennis en ervaring met het inbedden van innovaties gebruikt voor het invoeren van risicomanagement in organisaties. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, risicomanagement dient als een innovatie te worden beschouwd. Echt gestructureerd omgaan met onzekerheden, dat verder gaat dan het invullen van lijstjes met risico’s, is voor veel organisaties namelijk nieuw. Daarnaast vereist risicomanagement ook verandermanagement. Zowel houding als gedrag van professionals en managers, als structuur en cultuur van organisaties dienen aangepast te worden. Risicomanagement kan slechts effectief en efficiënt worden uitgevoerd, als mens en organisatie er op zijn afgestemd.’

Direct toepasbare resultaten

Van Staveren ontwikkelde een viertal producten. Deze geven richting aan het implementeren van risicomanagement in organisaties. Zo geeft een eenvoudig model inzicht in de belangrijkste aspecten. Een stappenplan maakt concreet welke stappen minimaal nodig zijn. Met een audit instrument wordt gemeten in welke mate een organisatie rijp is voor risicomanagement. Een interventievoorstel helpt met het selecteren van de juiste acties, voor verschillende gebruikersgroepen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK