Ondernemersdesk: voor meer dan kredietcrisis

Nieuws | de redactie
24 april 2009 | Sinds februari dit jaar heeft de HAN voor haar regio de HAN Ondernemersdesk geopend. Elly van der Zwart bemenst de desk. Mea Verbunt ondersteunt daarbij op het terrein van EVC en Maatwerk. Zij vertellen over het werk en de vragen die zoal binnenkomen.

Elly van der Zwart bemenst de ondernemersdesk en behandelt telefoontjes en e-mails van ondernemers, die vragen hebben aan de HAN. Dat kan variëren van vragen naar stagiaires en afstudeerders tot vragen naar EVC, scholingsmogelijkheden en ondersteuning bij onderzoek.

Mea Verbunt is ook bij de Ondernemersdesk van de HAN betrokken: “Wanneer er bezoek aan een bedrijf of instelling wenselijk is doe ik dat. Behalve vragen verhelderen en informatie en voorlichting verzorgen, is een belangrijke taak: de vraag doorsluizen naar de juiste afdeling of persoon van de HAN. Dat is binnen de HAN vooral voor een buitenstaander anders nogal eens een puzzel. Heel veel verschillende mensen zijn betrokken en het is niet altijd gemakkelijk de juiste afdeling/persoon te vinden. Dat horen we van externen ook terug en daarom hopen we dat het langs deze weg wat beter gaat. Verder is het mijn taak om met de betrokkenen te bekijken of er aanbod geleverd kan worden en hoe dat dan zou kunnen. Minimaal doel is een zorgvuldige afhandeling en ook daar moeten we nog meer zorg aan besteden!”

Duidelijkheid
“Mijn rol is in eerste instantie ervoor zorgen dat de vraag van de ondernemer zo duidelijk mogelijk wordt. Wanneer de vraag binnen de HAN opgepakt kan worden, is mijn taak ervoor te zorgen dat de vraag bij de juiste persoon komt te liggen. Ik stel de ondernemer op de hoogte van wat er met zijn vraag gebeurt en binnen welke tijd er contact met hem wordt opgenomen vanuit de HAN. Hierbij houd ik de vinger aan de pols. Achteraf neem ik nog contact op met de ondernemer om te vragen of alles naar wens is verlopen. Kan de vraag niet binnen de HAN worden weggezet, dan is het toch zaak om te onderzoeken welk advies er gegeven kan worden en mogelijke oplossingen aan te dragen, zodat de ondernemer er toch mee verder kan. De eerste geluiden zijn positief: Men vindt het een goed idee om naar ondernemers toe de duidelijkheid van één loket te kunnen bieden, waarbij men verzekerd is van een goede opvolging van de vraag. Nog geen negatief geluid gehoord”

Aanbod
Elly van der Zwart: “Om het werk goed te kunnen doen zal ik moeten weten wat de HAN allemaal te bieden heeft aan opleidingen en onderzoek en wat er met name richting ondernemers aangeboden wordt. Ik heb dus al menig gesprek gehad binnen de HAN om te horen wat men zoal te bieden heeft. Dat is leuk om te doen. Daarnaast probeer ik op de hoogte te blijven van vergoedingen/subsidies waar ondernemers een beroep op kunnen doen bij hun scholings-/onderzoeksvraag. Het wordt dan helemaal leuk wanneer er een ondernemer belt met een vraag, die je op adequate wijze kunt beantwoorden en die je verder kan helpen met zijn vraag.”

Kredietcrisis
Elly van der Zwart: “De vragen die worden gesteld zijn heel divers en op verschillende niveaus. Het zijn vragen die voortkomen uit de kredietcrisis, maar ook meer algemene vragen. Bijvoorbeeld: aanbieden van verschillende cursussen aan werknemers binnen 1 bedrijf (russisch, frans, logistiek), maar ook een aanvraag voor hulp bij het opstellen van een financieringsplan, een vraag naar personeel voor een installatiebedrijf etc.”

Maatwerk 
Mea Verbunt is beleidsmedewerkster/adviseur bij SCO. Ze vertegenwoordigt de HAN in de projecten Leren en Werken in de Regio. Projecten die worden gesubsidieerd door de overheid en zijn bedoeld om de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt beter te laten plaatsvinden. De HAN neemt bijvoorbeeld deel aan de projecten Achterhoek (Opleiding en Beroep Achterhoek) en aan het project Arnhem/Nijmegen (Leren en Werken Versterken in de regio Arnhem/Nijmegen). Soms is dat door ze door te sluizen naar ROC’s, de HAN of andere opleidingsinstituten.

Een integrale werkgeversbenadering staat centraal; de vraag van werkgevers wordt met alle betrokken partijen besproken en er wordt samen gezocht naar opleidingsaanbod dat tegemoet komt aan de vraag. Soms is dat door samen na te denken of er nieuw aanbod zou moeten komen en door wie dat dan zou moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Bij dit alles is ook EVC en Maatwerk aan de orde.

Gesprek
Mea Verbunt: “We worden regelmatig gevraagd door bedrijven of instellingen om informatie over EVC en Maatwerk. Bijvoorbeeld omdat dat in de nieuwe arbeidsovereenkomst is opgenomen, omdat men het wil opnemen in het HR-beleid, in verband met werktijdverkorting, etc. Als hierover vragen komen handel ik die meestal af. Ik ga naar zo’n bedrijf en instelling toe en informeer hen over EVC en Maatwerk binnen de HAN.

Soms is dat met de werkgever, soms met de HR-functionaris en soms met het personeel, afhankelijk van de fase. Ik ben bijvoorbeeld op personeelsbijeenkomsten geweest bij Bosch-Scharnieren, bij ING-bank, bij Stichting Hulpverlening Midden-Gelderland(brandweer en ambulance). De komende maanden ga ik naar een aantal netwerken van HR-medewerkers, enzovoort. 

Ik ga steeds vaker met iemand van de ROC’s samen. We geven dan de algemene informatie gezamenlijk en spitsen beide wat toe op onze eigen onderwijsniveau’s. Deze samenwerking, die voortkomt uit de Leren en Werken-projecten, wordt enorm op prijs gesteld door werkgevers, merk ik. Het roept ook vragen op of er nog niet meer afstemming mogelijk is tussen ROC´s en de HAN op het gebied van EVC en Maatwerk.”

Ook voor particulieren
Mea Verbunt: “Er wordt echter ook informatie gevraagd door individuele personen en die moeten ook goed worden doorverwezen, voor loopbaanadvies, intakes bij instituten, etc. De Ondernemersdesk besteedt vooral aandacht aan het goed wegzetten van de vraag binnen de HAN en is alert over de opvolging richting de ondernemer. Een stap in de goede richting dus!”

Meer informatie: nieuwsbericht over de HAN Ondernemersdesk op HANovatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK