The First 100 Days

Nieuws | de redactie
27 april 2009 | 100 dagen president Barack Obama. Wat is er gestart, veranderd en bereikt? Wat lukte niet? Wat is het vooruitzicht en wat vinden de kennistoppers in de USA? ScienceGuide geeft een eerste overzicht en analyse.

“Only if scientists do their part will there be the broad and deep public support that is so essential for science to flourish and for the public to engage with science. Scientists have great stories to tell, and many important people want to hear them,” zegt Academie-president Ralph Cicerone. En u leest hier ook Obama’s eerste grote rede over de wetenschap en zijn beleid voor de USA en de wereld, zoals hij deze gisteren heeft gehouden.

Bij zijn inauguratie sprak Obama – als een der weinige presidenten ooit – over het belang en de positie van wetenschap en hoger onderwijs. “We will restore science to its rightful place and wield technology’s wonder. We will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.”

Wat heeft de nieuwe regering in Washington sindsdien in gang gezet? Meest opvallend en vooral ook politiek signaal was natuurlijk het openstellen van stamcelonderzoek. Maar veel breder nog is het geheel, waarin de rol van HO, R&D, kennis en technologie een sterke nadruk krijgt.

Meest opvallende punten met de meeste draagwijdte zijn:

– Hernieuwde focus op de essenties van kennisbeleid

Kernbegrippen die Obama daarvoor hanteert zijn: “We must focus on foundations” en “Award success in the classroom.” Lees de opzet daarvan in zijn onderwijsbegroting.

Ook wil hij een beleid gebaseerd op normen en criteria die relevant zijn voor succes als kennisnatie van de 21e eeuw. “If a teacher is given a chance but still does not improve, there is no excuse for that person to continue teaching.” Verslag over zijn speech hierover hier.

Extra kennisinvesteringen in tijden van crisis

In de reddingsactie voor de studiebeurzen staat centraal: verhoging van de beurzen,’Pell Grants’, voor arme studenten; een fiscaal krediet voor 4 miljoen arme studenten; verdrievoudiging van de beurzen voor bèta-tech studenten.

Colleges en universiteiten worden aangemoedigd investeringen in hun infrastructuur te versnellen en extra aan te zwengelen. Hetzelfde bij R&D investeringen voor duurzame energiebronnen en voorzieningen, het elektriciteitsnet, productie van wind- en zonne-energie en breedbandontwikkeling.

Nadrukkelijke aandacht voor wetenschappelijke integriteit

Het Witte Huis deed een scherpe, persoonlijke aanwijzing doen uitgaan over het gebruik van wetenschappelijke data door de federale overheid. “Political officials should not suppress or alter scientific or technological findings and conclusions,” Aldus het Scienctific Integrity Memorandum .

De discussie hierover wordt vanuit de staf van de president sterk aangezwengeld. Een site is in de lucht voor feedback en vervolgdiscussies.

Nieuwe leidersrol van de USA in de zoektocht naar nieuwe energievormen en ‘global warming’

“My administration will not deny facts, we will be guided by them” Grootscheepse investeringen in nieuwe energiebronnen, -besparing en –onderzoek moeten Amerika minder afhankelijk maken en het klimaat helpen redden.

– Een serie topbenoemingen uit de kennissector op sleutelposities

Arne Duncan, Obama’s basketball-vriend van Harvard, werd minister van Onderwijs. Prof. Arnold Mitchem, president van de Council for Opportunity in Education, tipte hem als Obama-kenner en Chicago-insider reeds een jaar geleden op ScienceGuide.

Harvard-fysicus John Holdren als hoogste wetenschapsadviseur van Obama, inclusief de reactie van KNAW-president en vakgenoot Robbert Dijkgraaf hierop.

‘Chef-technoloog’ op het Witte Huis, een primeur die Obama in zijn campagne al aankondigde – is de 37-jarige breedbandpionier, Indiase-Amerikaan Aneesh Chopra.

Obama krijgt ook een eigen Platform Bèta Techniek-staf.

En al in december werd de benoeming van Nobelwinnaar Steven Chu tot energieminister bekend. Lees hier zijn interview met ScienceGuide.

Kritische kanttekeningen

Kritiek is er de voorbije maanden uiteraard ook geweest. Zo heeft Obama nog steeds geen hoofd voor de NASA kunnen vinden, terwijl – of omdat? – juist dit programma zwaar onder vuur dreigt te komen vanwege de tekorten op de overheidsbegroting. Vooral de snel noodzakelijk geworden vervanging van de Space Shuttle is een heikel en duur punt geworden.

Ook hebben verschillende economen het investeringsprogramma in kennis tegen de crisis als ‘too little too late’ bekritiseerd. Meest opmerkelijk was wat Harvard economen-goeroe Michael Porter daarover zei.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK