Twente moet zich beter profileren

Nieuws | de redactie
14 april 2009 | “Qua innovatie en onderzoek staan we hoog in de rankings, maar qua onderwijs eindigen we in de middenmoot.” Daarom moet de UTwente zich mondiaal sterker profileren, vindt de groep die de allianties van de universiteit onderzoekt.

De werkgroep strategische allianties onder leiding van hoogleraar communicatiewetenschap Erwin Seydel heeft een plan opgesteld voor een betere positionering van de UT in het mondiale krachtenveld. “Uit verschillende rapporten blijkt iedere keer opnieuw dat de concurrentiepositie van een wetenschappelijk instelling versterkt wordt door samenwerking met partners buiten de kennisinstelling. Wij moeten dus meer naar buiten kijken,” constateert Seydel in UTnieuws.

Om dat te realiseren worden de bestaande netwerken als uitgangspunt genomen. Die komen nu vooral op individueel niveau voor. Met het oog op nieuwe samenwerkingsverbanden heeft de werkgroep een alliantiestrategie opgesteld, gebaseerd op de thema’s gezondheid, water, veiligheid, energie & duurzaamheid en lifelong learning. Bij deze onderzoeksthema’s worden partners in het bedrijfsleven gezocht om gezamenlijk onderzoek op touw te zetten en personeel uit te wisselen.

Het idee is om zo’n twintig bedrijven te benaderen, die een meerwaarde bieden voor de UT. `Dat zullen veelal beursgenoteerde bedrijven zijn die in staat zijn een financiële bijdrage te leveren, maar we zullen ook kleine bedrijven niet uitsluiten. Thales met T-Xchange is een mooi voorbeeld of het RIVM in Bilthoven, dat onderzoek doet gericht op risicodetectie.

We willen vanuit sociaalwetenschappelijke invalshoeken kijken naar de maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën’, licht Seydel toe. `We zoeken mensen met een visie die nieuwe ideeën hebben voor onderzoek of richting geven aan onderzoekers. Denk aan boegbeelden uit het bedrijfsleven die tot bijzonder hoogleraar worden benoemd of andersom, aan mensen van hier die in het bedrijfsleven worden geplaatst.’

Wetenschappelijk directeuren, opleidingsdirecteuren en universitair docenten worden als sleutelpersonen gezien bij het benaderen van mogelijke samenwerkingspartners, in het bedrijfsleven én in het onderwijs. `We zouden het ECIU, het netwerk van Europese ondernemende universiteiten, nieuw leven moeten in blazen. Anne Flierman is daar als voorzitter mee bezig. Ook moeten we veel meer doen met onze alumni. Kijk naar het ITC. Dat drijft op alumni. Daarom hebben we een aantal medewerkers van het ITC gevraagd actief te participeren.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK