Verzeker u tegen klimaatellende

Nieuws | de redactie
22 april 2009 | Nederland is het enige land in Europa waarin burgers niet de mogelijkheid hebben zich te verzekeren tegen overstromingen. Deze mogelijkheid is na de ramp van 1953 afgeschaft, omdat de gevolgen van een overstroming te groot zijn om alleen door verzekeraars te worden gedragen. VU-prof Jeroen Aerts presenteert een constructie die wél haalbaar is en een aanvulling lijkt op het huidige waterbeheer.

Uit onderzoek van de VU onder 1100 huishoudens in het rivierengebied blijkt dat meer dan 53 procent van de mensen interesse heeft in een overstromingsverzekering. Zij zijn bereid om daarvoor ongeveer 110 euro per jaar te betalen. Dat is waarschijnlijk meer dan deze verzekering zou kosten.

Het onderzoek laat bovendien zien dat een verzekering door polisvoorwaarden kan leiden tot minder risicovol bouwen in kwetsbare gebieden. Zo wordt aanbevolen dat verzekeraars, gemeenten en bouwers samen kritisch naar bouwvoorschriften gaan kijken en deze eventueel aanpassen. De komende decennia worden tussen de 500 duizend en anderhalf miljoen nieuwe huizen gebouwd; door deze huizen aangepast te bouwen kan de schade aanzienlijk worden gereduceerd. Ook wonen in Nederland ongeveer 150 duizend mensen buiten de bescherming van dijken. In Rotterdam en Dordrecht start een aantal zeer grootschalige vastgoedprojecten, waardoor nog meer mensen en kapitaal buiten de dijken worden gevestigd. Deze mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en moeten overstromingsschade zelf vergoeden.

Hoogleraar Aerts en zijn onderzoeksgroep ontwikkelden een nieuwe verzekeringsconstructie. Daarin nemen burgers via een eigen risico de kleine schadegevallen voor hun rekening. Verzekeringsmaatschappijen dekken grote rampen met een bovengrens van ongeveer één miljard euro; de overheid dekt de extreme rampen die daarboven liggen. De verzekering zou verplicht moeten worden opgenomen in de inboedel- of opstalverzekering.

De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden een Task Force in het leven geroepen om te onderzoeken of het mogelijk is overstromingsschade verzekerbaar te maken. Ook prins Willem Alexander heeft als voorzitter van de Advies Commissie Water gesteld dat verzekerbaarheid tegen overstromingen moet worden onderzocht. Het kabinet heeft nog geen officieel standpunt ingenomen ten aanzien van het mogelijk maken van een overstromingsverzekering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK