VO doet mee bij educatieve minor in het WO

Nieuws | de redactie
8 april 2009 | Scholen krijgen € 3 à 4 mln extra voor het begeleiden van educatieve minorstudenten. Ook tellen deze studenten voortaan mee voor de bekostiging van de opleidingsschool. Met VSNU worden afspraken gemaakt over het stimuleren van de doorstroming naar een volledige eerstegraads bevoegdheid.

Dat is een belangrijk uitgangspunt van de minor. De educatieve minor is nodig om meer academici voor de klas te krijgen.

Voor schoolleiders en bestuurders is er een grote rol weggelegd in het succesvol doorstromen van deze educatieve minorstudenten naar het eerstegraads gebied. Het is nodig dat scholen ‘groenpluk’ vermijden, dus dat zij studenten eerst daadwerkelijk hun vakmaster laten halen, vóórdat de nieuwe docenten een volledige aanstelling krijgen. Een contract voor bepaalde tijd en beloning in aanloopschaal LB zorgt voor extra stimuli om smalle tweedegraders door te laten stromen naar het eerstegraads bevoegdheid.

Hoewel het wetgevingstraject nog loopt, worden op alle universiteiten in het studiejaar 2009-2010 educatieve minoren aangeboden. Na het succesvol afronden van een educatieve minor krijgen deze bachelorstudenten een smalle tweedegraads bevoegdheid. Daarmee geven zij bevoegd les in vmbo-tl en in de onderbouw havo en vwo.

Het voortgezet onderwijs heeft met de stage een belangrijke rol in de Educatieve Minor. De VO-raad heeft er daarom voor gepleit dat de staatssecretaris het begeleidingstraject van de Educatieve Minorstagiaires en de inductietijd (ervaring uitbreiden na diplomering) faciliteert. Het is duidelijk dat de maatregelen uit het Actieplan Leerkracht onvoldoende zijn om het kwantitatieve en kwalitatieve probleem rond leraren op te lossen, meent de VO-koepel. De staatssecretaris wil dan ook dat deze tweedegraders eerst hun vakmaster afronden en daarna een educatieve master gaan doen. Om de educatieve minor voldoende aantrekkelijk te maken is volgens de staatssecretaris een levenslange bevoegdheid een must.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK