Volledige erkenning Vlaams-Nederlandse graden

Nieuws | de redactie
28 april 2009 | Nederland en Vlaanderen gaan elkaars diploma´s en graden automatisch erkennen. Daarmee wordt het nog makkelijker om met een Nederlands diploma in Vlaanderen door te studeren of aan de slag te gaan en vice versa. Dit besluit wordt vastgelegd in een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen, nadat Vlaanderen de interne procedures heeft aangepast.

Als een opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), betekent dat, dat vanaf dan die opleiding automatisch erkend is. Een student hoeft dan dus geen aanvraag tot erkenning meer in te dienen, zoals nu nog wel het geval is. Nu is het nog zo dat een accreditatie van de NVAO van een Nederlandse opleiding niet tot directe erkenning van diploma´s en graden op bachelor- of masterniveau in Vlaanderen en vice-versa hoeft te leiden. Met de overeenkomst tussen de beide ministers zullen bestaande erkenningsproblemen zoals bij Psychologie zijn opgelost.

Het besluit betekent niet dat de gelijkwaardigheid van de diploma’s in alle opzichten is verzekerd, er kunnen nog aanvullende eisen worden gesteld. Dat geldt in het bijzonder bij de toegang tot door de overheid gereglementeerde beroepen. Deze eisen kunnen de specifieke inhoud van de opleiding betreffen, of bv. de eis van bepaalde praktijkervaring. Bijvoorbeeld de eis dat een aanvullende opleiding voor het beroep klinisch psycholoog of de ’togaberoepen’  nodig is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK