Wij-zij denken werkt niet op de werkvloer

Nieuws | de redactie
8 april 2009 | Met een steeds diverser wordende samenleving is de vraag hoe om te gaan met diversiteit op de werkplek steeds belangrijker geworden. Menno Vos promoveert in Groningen op de vragen die daarbij gesteld worden.

Verschillen tussen mensen op basis van bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld etniciteit, geslacht of expertise, kunnen ervoor zorgen dat organisaties innovatiever, creatiever en uiteindelijk productiever kunnen opereren. Dit vanwege de verschillende perspectieven die deze individuen inbrengen.

Diversiteit wordt echter ook geassocieerd met communicatieproblemen, conflict en lager welbevinden onder werknemers. Uit de literatuur en de praktijk blijkt dat het verminderen van de problemen met sociale integratie een belangrijke voorwaarde zijn voor een productievere werkvloer.

Menno Vos richt zich in zijn proefschrift op de vraag hoe sociale integratie in goede banen geleid kan worden. De kerngedachte is dat identiteiten van mensen een sleutelrol vervullen in hoe zij diversiteit op de werkplek ervaren en zich in deze context gedragen.

Daarbij onderscheidt Vos drie identiteiten die relevant zijn op de werkvloer: een persoonlijke identiteit (iemand die de uniekheid van individuen ten opzichte van anderen centraal stelt), een relationele identiteit (iemand die de verbondenheid met andere individuen centraal stelt) en een collectieve identiteit (iemand die de groepen waar individuen toe behoren centraal stelt).

Vos toont aan dat mensen met een relationele identiteit beter in staat zijn om te opereren in een divers samengestelde groep. Deze individuen zijn minder geneigd om in termen van `wij-zij´ te denken en staan daardoor positiever tegenover andere teamleden, zijn meer bereid met hen samen te werken of hen te helpen en zijn meer tevreden met hun team.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK