Discriminatie moeilijk en verwarrend in hogeschool

Nieuws | de redactie
14 mei 2009 | De Haagse Hogeschool noemt de discriminatie-uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling “een leermoment.” Bovendien laat “het rapport zien dat de verwarring ten aanzien van discriminatie in de samenleving als geheel zich ook voordoet” in de hogeschool.

De problemen blijken binnen de opleiding maatschappelijk werk hardnekkig. Door eerdere wrijvingen is daar ‘een wij-zij cultuur’ ontstaan. “Het is bij MWD moeilijker geworden om als individu gezien te worden en te kunnen opereren: medewerkers en ook wel studenten zijn vertegenwoordigers van hun etnische groep geworden,” noteren de onderzoekers.

Daardoor komt de volgende analyse centraal te staan in de nadere discussie: waarom is die professionele dialoog binnen MWD lastig? Bij MWD werken en studeren mensen  – allochtoon en autochtoon – met een sterke waardeoriëntatie, zo stelt het onderzoek vast. De opleiding MWD is vaker een maatschappelijk strijdtoneel geweest: democratisering, feminisme en homostrijd zijn in de afgelopen decennia voorbij gekomen en hebben hun weerslag gekregen in het curriculum. ‘Een aantal docenten hecht enorm aan de maatschappelijke en persoonlijke vrijheid die deze eerdere maatschappelijke bewegingen hebben gebracht’, aldus de onderzoekers. Deze groep docenten vreest een teloorgang van deze waarden en daarmee ook van het beroep. ‘Soms hebben docenten de ervaring dat ze niet meer vrijuit in de klas kunnen spreken over zaken die voor hen kernwaarden vormen: gelijke verhoudingen tussen man en vrouw en seksuele oriëntatie.’

De hogeschool trekt hieruit de conclusie dat bij de aansturing en implementatie van de aanpak van het eigen diversiteitsbeleid “het nog niet goed gelukt is voor alle studenten, docenten en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving te creëren. Het College ziet het als een belangrijke taak te werken aan een omgeving waarin zo min mogelijk discriminatie plaats vindt en trekt het zich aan dat dit nu nog niet het geval is.”

Ook wordt in het onderzoeksrapport meegewogen dat de hogeschool met zo’n 19.000 studenten en 2000 medewerkers uit meer dan 100 verschillende landen en achtergronden ‘in de frontlinie staat’ rond thema’s die samenhangen met vragen en spanningen bij diversiteit en discriminatie. De Haagse Hogeschool geeft in dat verband aan dat men als organisatie de komst van het rapport niet heeft afgewacht. Er is gestart met een breed programma om zoveel mogelijk discriminatie te voorkomen en te bestrijden en te werken aan de bescherming van studenten, docenten en medewerkers tegen uitingen van discriminatie. “Kern is dat De Haagse Hogeschool een hogeschool wil zijn waar alle studenten, docenten en medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen,” zegt het College van Bestuur.

Vanuit de studenten aan de hogeschool wordt verbaasd gereageerd, dat deze kwestie ook een jaar nadat zij aan het licht kwam nog steeds voor onvrede zorgt over de aanpak van discriminatie. Youssef Oualhadj, voorzitter van de Haagse Studentenvakbond: “Deze kwestie rommelt nu al een jaar. Het is hoog tijd om de ambities die deze hogeschool uitspreekt te vertalen naar de praktijk. Het is niet te accepteren dat studenten met onprettige gevoelens door de hogeschool lopen.” Oualhadj noemt de zaak “bijzonder vervelend,” maar hoopt dat met dit rapport en met de resultaten daarvan het voor iedereen “binnen de Haagse Hogeschool aanleiding zal zijn om met een positieve insteek bij te gaan dragen aan het leef- en studeerklimaat.”

Het rapport van de CGB leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK