Gas globaliseert

Nieuws | de redactie
8 mei 2009 | De gasmarkt ondergaat op het moment een snel proces van globalisering, waarbij verschillende regio’s en nationale en internationale energiebedrijven en regeringen over de hele wereld met elkaar worden verbonden. De vraag naar gas neemt snel toe, gas wordt steeds meer de brandstofkeuze voor elektriciteitsopwekking.

En dat is logisch, omdat het de schoonste fossiele brandstof is. Dit betoogde minister Van der Hoeven op het internationale symposium ‘Seeking for a Common Resolution for Energy Security ‘op 28 april 2009 in Istanbul.

Veiligheidsvraagstukken

In haar toespraak gaf ze aan dat energie zeker raakt aan veiligheidsvraagstukken. Energievoorzieningszekerheid kan een bron zijn van politieke spanningen, maar heeft tegelijkertijd ook de kracht om landen tot elkaar te brengen. Ze noemde de locatie van de conferentie in dat verband bijzonder passend. Turkije ligt op een geopolitiek kruispunt van aanzienlijk belang. De Transkaspische regio is in opkomst als een regio die van veel belang is voor de olie- en gasvoorziening naar Europa.

De minister schilderde voor haar gehoor in Istanbul de rol van Nederland als toekomstige gasrotonde voor Noord-West Europa. Deze rol krijgt steeds meer gestalte door de verdere versterking van de gasinfrastructuur en de verbindingen met het buitenland, door de aanleg van LNG-terminals en door initiatieven om gas in Nederland op te slaan. Steeds meer internationale spelers op de gasmarkt worden actief in Nederland.

Investeringen

Samenwerking tussen regio’s als Noordwest-Europa, de Transkaspische regio, Rusland en het Midden Oosten is van vitaal belang om het gas wereldwijd te laten stromen. Grote investeringen in exploratie en productiecapaciteit zijn volgens Van der Hoeven zeer urgent. Dat kan alleen maar door samenwerking tussen nationale en multinationale energiebedrijven. Regeringen moeten dat ondersteunen.

Goede contacten via organisaties als het International Energy Forum (IEF) maar ook bilaterale contacten helpen om meer samenhang in de wereldmarkt voor energie te brengen. Het gaat daarbij om het creëren van zekerheid zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant. Marktdoorzichtigheid, een goede en open uitwisseling van gegevens over productie en reserves, is daarbij van vitaal belang, aldus de minister.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK