Hoe ontstaat een Europese agenda?

Nieuws | de redactie
12 mei 2009 | De politieke agenda van de EU wordt sterk bepaald door de ontwikkelingen in transnationale beleidsnetwerken. Door gezondheidsexperts werd bijvoorbeeld in steeds meer Europese landen rookverboden in de horeca ingevoerd. Het onderwerp werd tegelijkertijd aangekaart binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoe zulke beleidsvorming zich ontwikkelt, beschrijft UU-onderzoeker Sebastiaan Princen in zijn boek Agenda-setting in the European Union.

In een analyse van beleidsdocumenten van de Europese Commissie en vragen in het Europese Parlement wordt de beleidsagenda van de EU op het gebied van milieu- en volksgezondheidsbeleid in kaart gebracht voor de periode 1975-2005 en vergeleken met de agenda van de Amerikaanse federale overheid. Door casestudies van rookbeleid, alcoholismebeleid, liberalisering van de gezondheidszorg en visserijbeleid worden agendaprocessen in de EU vervolgens verder onderzocht. Cruciaal voor de agendering in de EU is het proces waarbij politici, ambtenaren en belangengroepen zoeken naar het forum dat het meest ontvankelijk is voor hun ideeën.

Door contacten tussen volksgezondheidsexperts werden bijvoorbeeld sinds 2004 in een groeiend aantal Europese landen rookverboden in café’s en restaurants ingevoerd. Het onderwerp werd tegelijkertijd aangekaart binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, als onderdeel van de Framework Convention on Tobacco Control die door meer dan 150 landen wereldwijd is geratificeerd. Als gevolg van die ontwikkelingen is dit onderwerp nu ook opgepakt door de Europese Commissie.

In het onderzoek naar de invloed van politieke instituties op agendavorming en, omgekeerd, naar de manier waarop nieuwe institutionele spelregels op de politieke agenda komen, sluit Sebastiaan Princens boek aan bij het focusgebied Origins and impacts of Institutions.

Meer over het boek vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK