Meer bèta in Pabo

Nieuws | de redactie
28 mei 2009 | Basisscholen besteden te weinig aandacht aan onderwijs over wetenschap en techniek. Dat helpt niet bij het tekort aan bèta’s. Om dat tegen te gaan onderzoekt de nieuwe HHS-lector, dr. Ellen Sjoer, hoe pabostudenten en leraren hun kennis en competenties bijspijkeren op dat terrein.

Jong geleerd is oud gedaan. Wetenschappers, technici en andere mensen met een onderzoekende en kritische houding zijn van groot maatschappelijk belang voor Nederland. Daarom is het noodzakelijk dat kinderen al op de basisschool kennis maken met wetenschap en techniek. Want onderzoek leert dat vroegtijdige kennismaking met deze disciplines in de eerste tien levensjaren een grote invloed hebben op latere beroepskeuzes.

Leraren op de basisschool spelen daarbij een belangrijke rol. Om die te ondersteunen doet het lectoraat Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek onderzoek naar het continue leerproces van pabostudenten en basisschoolleraren op het gebied van wetenschap en techniek. Samen met het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek West streeft zij ernaar dat wetenschap, techniek en talentontwikkeling een vast onderdeel vormen van het curriculum van de Pabo-opleiding en dat schoolbesturen hun basisscholen hebben toegerust voor onderwijs in wetenschap en techniek.

Dr. Ellen Sjoer is per 1 september 2008 benoemd tot lector van het lectoraat Kennisinfrastructuur voor Wetenschap en Techniek van de Haagse Hogeschool. Zij werkt tevens bij de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management waar zij in (inter-)nationale projecten en bedrijven onderzoek doet naar leren in organisaties. Het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek West verzorgt voorafgaand aan de intreerede van de nieuwe lector op 17 juni het symposium ‘Leer en excelleer’ waarin leren, ontdekken en verwondering centraal staan. U kunt het programma bekijken en u aanmelden via www.kwtwest.nl.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK