Nederland ‘prachtvoorbeeld van status quo’ bij energie

Nieuws | de redactie
8 mei 2009 | Alleen een nieuwe industriële revolutie kan de huidige energieproblemen oplossen. Maar Nederland ontbeert het aan urgentie hierbij, vooral voor een energie-efficiëntie beleid. Prof. Ernst Worrell (UU) waarschuwt in ‘Obesitas en energie: naar een efficiënt gebruik van grondstoffen’ de Nederlandse overheid.

Het energiebeleid in ons land schiet volgens hem ernstig tekort. In plaats van de problemen daadkrachtig aan te pakken, is Nederland volgens hem ‘een prachtig voorbeeld van de status quo.’

“Hoewel Nederland op papier inzet op een duurzame samenleving, zien we in de praktijk dat wij de transitie naar een duurzaam energiesysteem niet realiseren. Nederland heeft voor 2020 ambitieuze doelstellingen vastgelegd om tot een reductie van broeikasgasemissies te komen van 30% ten opzichte van 1990. Die doelstellingen worden echter niet gehaald door in te zetten op een daadwerkelijke transitie in Nederland, maar grotendeels door aankoop van emissierechten.”

Met die houding geeft Nederland aan de uitdagingen waar we als wereld voor staan, onvoldoende serieus te nemen, vindt Worell. “Wij houden onze energetische obesitas in stand, maar we laten de buurman afvallen zodat het gemiddelde er beter uit ziet.” De nieuwe hoogleraar noemde als voorbeeld van naar zijn mening averechts overheidsbeleid de aankondiging van de bouw van vijf kolengestookte elektriciteitscentrales. “Die leidde tot een tijdelijke stop op aansluiting van energie-efficiënte warmtekracht eenheden en duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnet.”

In zijn rede hield Worrell een warm pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan een andere oriëntatie van het beleid. “Als samenleving dienen we te zoeken naar nieuwe wegen om onze verslaving aan goedkope energie te verminderen en uiteindelijk af te bouwen. Om effectief beleid vorm te geven is gereedschap noodzakelijk, en hier is een belangrijke taak weggelegd voor de wetenschap. De wetenschap en universiteit hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzame samenleving.”

Minister Van der Hoeven sprak intussen in Istanbul op een internationaal congres over de globalisering van de gasproductie en – afzet en de ambities van ons land in deze markt. Dat betoog leest u hier op ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK