Onderzoek als A-merk?

Nieuws | de redactie
28 mei 2009 | Dutch Research moet wereldwijd net zo’n ‘brandname’ worden als Dutch Design. Dat noemt VSNU-voorzitter Noorda “mijn geheime doelstelling.” Het zou zowel merk, als gezamenlijke ‘drive’ van de Nederlandse onderzoekers moeten worden.

Bij de presentatie van het ‘staalkaart’ boek over universitair onderzoek kwamen signalen, dat daar wel nog flink aan getrokken zou moeten worden. Noorda had in elk geval lof voor de KNAW als partner voor het gezamenlijke oogmerk. Hij gaf de Akademie “hulde voor de initiatieven van de laatste jaren om onderzoekers te stimuleren, zoals de Jonge Akademie, de Akademie-hoogleraren en –assistenten.”

Wetenschapsdynamicus prof. Stuart Blume (UvA) zei tegen ScienceGuide dat hij de ‘branding’-idee erg leuk vond, maar voor onderzoekers wellicht niet zo relevant. “Zij kijken allereerst toch disciplinair. Een fysicus zal niet zo onder de indruk zijn van het feit dat Nederland erg goede historici kent, als hij in zijn eigen vak onvoldoende van zijn gading zou vinden in ons land.” Blume zou als vorm van branding daarom nadrukkelijker focussen op die disciplines waar Nederland inderdaad kwalitatief de positie van een ‘topmerk’ nog verder zou kunnen profileren. Dat zou van de astronomie tot de conservatoria kunnen.

Wel acht Blume – die als buitenlandse kenner van het Nederlandse HO en R&D bestel bij de presentatie van het boek zijn visie gaf – een dergelijke ‘branding’ voor de attractie van studenten en promovendi naar ons land een gunstige gedachte. “Zo’n merknaam onderstreept voor hen misschien juist wel dat je hier echt goed studeren kunt.” Volgende week publiceert ScienceGuide een uitvoerig gesprek met Blume over hoe hij het HO en R&D in ons land ziet en welke perspectieven zij hebben.

De Indiase VU-hoogleraar Joyeeta Gupta haalde in de discussie rond de boekpresentatie even puntig uit naar het gebrek aan interactie en betrokkenheid van Nederlandse universiteiten met hun alumni en andere maatschappelijke partners en relaties. Terwijl haar Amerikaanse en Indiase HO-partners voortdurend contact leggen en onderhouden – bijvoorbeeld rond het opzetten van nieuwe Indiase universiteiten samen met expats en hun input – is het in ons land stil, zo valt haar op. “Mijn man heeft hier gestudeerd, maar heeft nog nooit een brief van zijn universiteit gehad.”

Jos van Kemenade (minister van 1972 – 1977 en 1981 – 1982) reageerde tegenover de VSNU instemmend op het boek: “Goed initiatief die staalkaart en erg herkenbaar door alle opgenomen voorbeelden van Nederlands onderzoek. Ik vind het ook leuk om oud en nieuw toponderzoek voorbij te zien komen. Je doet als minister nooit iets dat niet op de schouders staat van anderen.”

“Samenwerking tussen de universiteiten is goed weegegeven in de staalkaart!”, aldus oud-minister Loek Hermans (1998 – 2002). “Dit boekwerk is meteen een perfect relatiegeschenk bij buitenlandse reizen. Je kunt hiermee heel goed laten zien wat we in dit kleine Nederland allemaal doen aan toponderzoek. Voor beleidsmakers is dat vaak niet helder. Ik stel voor dat jullie de EVD ook een aantal exemplaren doen toekomen om de samenwerkingen te laten zien.”

Volgens Jo Ritzen (minister van 1989 – 1998) is het een belangrijk feestje dat gevierd moet worden om te laten zien dat Nederlands onderzoek binnen Europa en de wereld zo vooraanstaand is. “Ik maak me wel zorgen voor de lange termijninvestering in geld en structuur”, vult de oud-bewindsman aan. “Het is belangrijk dit soort publicaties te blijven maken en successen te vieren en ik zou graag over tien jaar weer een dergelijk feestje meemaken, maar dan Europees. Internationale verbindingen moeten nóg belangrijker worden. Ik denk dat de komende jaren ook veel structurele verbindingen met het buitenland ontwikkeld zullen (moeten) worden. Beleidsmakers zouden zich moeten buigen over de vraag: Hoe ondersteun je structurele samenwerking over onze grenzen heen zodat je nog meer toponderzoek kunt doen?”

Arie Pais (minister van 1977-1981) stelt: “In de opzet is de presentatie van de staalkaart erg geslaagd. Ook valt het me op dat er veel zinnige dingen over interessante onderzoeken over een groot aantal vakgebieden aan bod komen. Een specifieke invalshoek zou wat mij betreft nog meer gedefinieerd mogen worden. Welk onderzoek is typisch Nederlands en wat is er specifiek in Nederland onderzocht? Wetenschappers achter de gesprekstafel wierpen reeds problemen op en kwamen met reële oplossingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK