Opstap naar de kenniseconomie

Nieuws | de redactie
26 mei 2009 | Het economische succes van Europa in de wereld is grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van kennis. Dat staat in het Verdrag van Lissabon, in 2007 ondertekend door de Europese lidstaten. Studeren en dan aan het werk is niet voldoende. Wil Europa een rol blijven spelen in de wereldeconomie, dan moeten werknemers zich blijven ontwikkelen, een leven lang. De Open Universiteit onderzoekt hoe dat ambitieuze doel het best bereikt kan worden. Het traditionele opleidingssysteem in Nederland dreigt in hoog tempo achterhaald te raken door de eisen die de snel veranderende maatschappij aan ons stelt. Voor veel functies zijn steeds complexere competenties vereist.

Kennis en vaardigheden verouderen snel als gevolg van technologische en organisatorische innovaties. Ook de vergrijzing speelt een rol in de achterblijvende groei van kennis.

De Open Universiteit heeft het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL) opgericht, om te onderzoeken wat de snel groeiende groep lifelong learners nodig heeft om de veranderingen op technologisch en organisatorisch gebied bij te houden, en hoe zij kunnen blijven bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis. Het NeLLL legt zich toe op de ontwikkeling van theorieën, concepten, modellen en instrumenten die het werknemers makkelijk maken kennis en vaardigheden te actualiseren, maar ook die mensen proactief te scholen, die dreigen de aansluiting met de kenniseconomie te verliezen.

Leernetwerken

Onder de paraplu van NeLLL wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van multimediale omgevingen die een leven lang leren ondersteunen. Theoretisch onderzoek wordt gecombineerd met praktisch toepasbare oplossingen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar manieren om de vorming van flexibele en open, online-learning communities te stimuleren. Die maken het mogelijk en aantrekkelijk om weer te gaan leren of om te blijven leren.

Het werk van het Centre for Learning Sciences and Technologies (Celstec), dat een van de partners is in NeLLL, heeft sterk bijgedragen aan de totstandkoming van zogenaamde learning standards. Al in 2001 werd de door hen ontwikkelde standaard voor Learning Design internationaal ingevoerd. Deze standaard maakt het mogelijk om Open Educational Resources uniform te beschrijven, zodat leermaterialen naar hartenlust kunnen worden uitgewisseld. En dat faciliteert weer het ontstaan van open, lerende netwerken.

Tweede weg

Om Nederland te transformeren naar een kennissamenleving moeten veel meer mensen dan tot nu toe hun competenties op peil brengen én houden. Meer dan ooit is er een tweede weg noodzakelijk om dat te kunnen doen. Een weg die openstaat voor mensen van alle leeftijden, die zélf bepalen hoe en wanneer zij leren. De Open Universiteit is in 2006 als eerste in Nederland gestart met een experimenteel project Open Educational Resources om een brug te slaan tussen informeel en formeel leren. Materiaal dat de universiteit heeft ontwikkeld voor zelfstudie, is via internet vrij
toegankelijk gemaakt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK