Plasterk bezuinigt op internationalisering

Nieuws | de redactie
25 mei 2009 | De crisis raakt nu ook de onderwijsbegroting. Minister Plasterk gaat daarom snijden in het hoger onderwijs.

Naar verluidt zou OCW in de voorjaarsnota van het kabinet tegen  € 200 mln moeten ingrijpen in de lopende begrotingsuitvoering. Dit gaat in elk geval ten koste van de internationalisering van hogescholen en universiteiten. Zo zouden de beurzen voor niet-EU-studenten met zo’n  € 30 mln gereduceerd worden.

Dit raakt direct de nadruk op excellentie in het HO-beleid van de minister. Deze beurzen zijn een belangrijke basis voor de toelating van het wereldwijde toptalent naar de opleidingen in bèta en techniek, de agro-tech in Wageningen en de conservatoria, dans- en designopleidingen. Precies die sectoren dus waar ons land internationaal toonaangevend is en zegt na te streven dat ook te blijven.

Sommige instellingen en opleiding op deze terreinen hebben meer dan 40 tot 50 % buitenlandse studenten. Een drastische teruggang van hun internationale instroom kunnen zij alleen overleven door bij onder meer hun toelatingsselectie of andere instroomeisen de kwalitatieve benchmarks aanzienlijk te verlagen.

Experts in de genoemde sectoren reageren verbaasd op het plan van de minister, ook al omdat de bestaande regelingen pas 2 jaar geleden zijn ingevoerd en niemand weet of zij structureel, in de praktijk de beoogde werking van het beleid tot nu toe zullen hebben. “Je zou je kunnen afvragen of zo’n ingreep in de structuur op zo’n korte termijn wel ‘Dijsselbloem-proof’ mag worden genoemd,” aldus een van hen tegen ScienceGuide.

Ook vragen kenners zich af hoe de voorgestelde bezuiniging zich verhoudt tot de recente nota over het internationaal cultuurbeleid van het kabinet. Daarin werd nog eens benadrukt dat ons land voor zijn economie en wereldwijde uitstraling nog veel meer zou moeten doen aan en profijt trekken van de reputatie en attractie van de toonaangevende opleidingen – en ook alumni- in de sectoren als design, architectuur, dans en muziek, waar ons land zich steeds mee weet te profileren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK