Plasterks hbo-titels “dooie mus”

Nieuws | de redactie
28 mei 2009 | De hogescholen vinden Plasterks aanpak en visie op de internationale positie en herkenbaarheid van hbo’ers zeer teleurstellend. “Vooral mensen die wat verder van het onderwijsveld af staan, zoals werkgevers en stagebureaus, hebben moeite met onbekende graden.”

De HBO-raad vindt dat de minister zich onvoldoende verdiept in zijn beleidsterrein en de hbo’ers in de internationale arbeidsmarkt “blij maakt met een dooie mus”. Hoofd algemeen beleid Erwin van Braam maakt in Transfer van zijn hart geen moordkuil en zegt onder meer: “De Kamer heeft erom gevraagd dit te behandelen, en dat betekent dat ze er belang aan hecht. Het voorstel van Plasterk lost niets op. De minister doet alsof hij iets nieuws toestaat.” Maar feitelijk zet OCW twee derde van de studenten internationaal op achterstand, vrezen de hogescholen.

“Plasterk zegt feitelijk: in Nederland zijn we zó uniek, iedereen erkent onze graden vanzelf wel. Maar ik denk dat dit land met z’n 16 miljoen inwoners mee moet gaan met de grote stroom in de rest van Europa, anders verliezen we internationaal aansluiting. Plasterk heeft gelijk: er zijn internationaal geen eenduidige afspraken. Maar er zijn wel trends. In veel grote landen worden de BA en de BSc gewoon gebruikt, zoals in Duitsland en Engeland.”

De kern van het probleem ligt volgens Van Braam in de manier waarop in ons land naar HO-instellingen en hun missie gekeken wordt. De hogescholen geloven in een pluriform onderwijsstelsel, met instellingen met eigen oriëntaties, onderstreept hij. “Maar daar plaatsen we wel een kanttekening bij: de grens is nu te strikt en de hogescholen hebben nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden. Toen we in 2001 kozen voor de Bachelor/Master structuur kozen we voor een radicale wijziging in ons stelsel. Op dat moment werden Bachelor/Master/PhD de nieuwe niveauverschillen. Het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten werd slechts een oriëntatieverschil. Maar in Nederland blijkt deze gedachte bij beslissingen over het hoger onderwijs nog geen rol te spelen.”

Voor de HBO-raad is de oplossing van het slepende conflict al langere tijd helder. De koepel wil dat hogescholen net als universiteiten de graden BA en BSc mogen gebruiken.Dat zou dan wel met een toevoeging van het vakgebied moeten gebeuren, waarin de student is afgestudeerd. Als extra ‘titelgarantie’ zou de NVAO eventueel specifiek kunnen besluiten welke hbo-programma’s de graden mogen verlenen.

Het complete vraaggesprek leest u hier bij Transfer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK