Staalkaart van toponderzoek

Nieuws | de redactie
26 mei 2009 | Hoe goed is Nederland nu echt in kennis? Sijbolt Noorda presenteert zijn visie in een nieuw boek over de ‘staalkaart’ van het onderzoek. Uniek is dat alle oud-ministers van onderzoek het in ontvangst nemen.

“De roep om excellent wetenschappelijk onderzoek klinkt luid. Terecht. Het is immers dé manier voor moderne samenlevingen om zich te ontwikkelen en hun rol te spelen in de internationale concurrentie. En Nederland hoort in de voorhoede. In ieders belang.

De universiteiten leiden de wetenschappers van de toekomst op. Toponderzoek legt de basis voor inspirerend, excellent onderwijs en vormt een onmisbare impuls voor maatschappelijke en economische innovaties. Het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten is op die manier van direct belang voor de samenleving. De kwaliteit van het onderzoek is van hoog niveau. Dit wordt door de ranglijsten bevestigd. Internationale citatie-impactscores laten zien dat Nederlands onderzoek wereldwijd op een derde plaats staat. De Nederlandse universitaire onderzoekers zijn, na het Verenigd Koninkrijk en samen met Zwitserland, de meest productieve ter wereld.

Onderzoek is altijd in beweging. In de afgelopen jaren is het steeds sterker gebundeld en geconcentreerd op die terreinen waar Nederland sterk in is. Deze staalkaart toont dat aan. Het internationale relatienetwerk van Nederlandse wetenschappers is stevig en uitgebreid. Er wordt intensief samengewerkt. Buitenlandse onderzoekers weten waarvoor ze naar Nederland komen.

“Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”, zo luiden de bekende kleine letters onder advertenties van financiële instellingen. Dat geldt ook voor de ‘foto’ die dit boek laat zien. Het voortreffelijke onderzoek van nu heeft zijn wortels in investeringen in mensen en faciliteiten die jaren geleden zijn gedaan. In de toekomst willen we dat zo houden. Dat vergt opnieuw investeringen in mensen en faciliteiten. En wel ten minste op het niveau van onze internationale concurrenten.

Op dit punt zijn we allerminst gerust. Keer op keer blijkt dat Nederland de afgelopen jaren achterbleef bij de toonaangevende landen in Europa. Wanneer we serieus werk willen maken van onze ambities, is dit de verkeerde ontwikkeling. Achter in dit boek staan cijfers die onze internationale positie in termen van kwaliteit en in termen van investeringen zonneklaar tonen. Het werk van duizenden Nederlandse wetenschappers bewijst dat het geïnvesteerde geld goed besteed wordt.

De Nederlandse universiteiten zijn het ecosysteem voor wetenschappelijk talent. Door de nauwe samenhang tussen onderzoek en onderwijs krijgen nieuwe generaties de kansen die ze verdienen. De veertien universiteiten zijn individuele instellingen met een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties. Dat leidt tot een gezonde competitie.

Tegelijk – en dat is uniek in de wereld – werken ze intensief samen, getuige ook de vele interuniversitaire instituten die u in dit boek tegenkomt. Juist die combinatie van coöperatie en competitie maakt het Nederlandse wetenschappelijke landschap zo schoon geschakeerd.”

Het boek “Land, met schoone kleuren geschakeerd. Staalkaart van het Nederlands universitair onderzoek” vindt u hier.

Een voorproefje van de portretten uit het boek leest u nu vast op ScienceGuide, bijvoorbeeld op onze pagina’s Bèta TechniekEducatie en Cultuur.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK