Van Shell naar onderwijs

Nieuws | de redactie
18 mei 2009 | Shell-topman Jeroen van der Veer stapt over naar het Platform Bèta Techniek. De nieuwe voorzitter hangen wel direct bezuinigingen boven het hoofd, zo heet het in Den Haag. SER-voorzitter Rinnooy Kan reageert daar verbaasd en negatief op.

Van der Veer is een van de grondleggers van Jet-Net, waarin tientallen bedrijven als Shell, DSM en Philips samen met havo/vwo-scholen de keuze van scholieren voor bètatechniek in positieve zin stimuleren. Van der Veer zal voortbouwen op de succesvolle aanpak van het Platform tijdens het voorzitterschap van Arie Kraaijeveld.

Het Platform is in 2004 opgericht om te zorgen voor meer bètatechnisch opgeleiden. Daarmee zijn opmerkelijk goede resultaten geboekt, zoals ScienceGuide onlangs nog kon berichten. De 15%-instroomdoelstelling wordt voor het hoger onderwijs behaald. In het wo ging dit na een aanloopperiode snel de goede kant op, in het hbo moesten meer obstakels overwonnen worden. Maar ook daar lijkt de doorbraak nu bereikt. Ook in andere sectoren zoals VMBO, MBO, HAVO en VWO is de keuze voor bètatechnische richtingen flink gestegen. In het primair onderwijs doen duizenden scholen mee en is wetenschap en techniek sterk in ontwikkeling op school.

Het Platform Bèta Techniek heeft voor EZ en OCW een aanvullende agenda gemaakt over de toekomst van de bètatechniek-aanpak met als ambitie dat Nederland in 2016 in Europees verband duurzaam aansluiting heeft gevonden bij de koplopers.
De hoofdpunten uit de agenda zijn:
1) het leggen van een breed fundament in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van talentontwikkeling en wetenschaps- en techniekcompetenties.
2) het verbinden van investeringen in bètatechnisch MBO en HBO met economische en maatschappelijke innovatiethema’s.
3) het in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs duurzaam maken en uitbouwen van de succesvolle bètatechniek-aanpak in alle sectoren van het onderwijs.

SER-voorzitter Rinnooy Kan is bezorgd over de signalen van bezuinigingen op de succesvolle initiatieven van het Platform. Tegen ScienceGuide zegt hij daarover: “Die zorg daarover deel ik. Dit is een van de beste actiepunten, ook uit de KIA, waar we zien dat de investeringen succes hebben. Als je dan gaat snijden daarin, dan lijkt dat iets à la ‘declare victory and pull back.’ Ik zou liever zien dat we kijken naar de versnippering die er bij impulsen op dit terrein zichtbaar is. De doelmatigheid daarvan kan misschien beter verhoogd worden, dan te gaan snijden in een succesvol begin.” Het volledige vraaggesprek met Rinnooy Kan over het kennisbeleid leest u hier.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK