Aardgasgeld voor supernetwerk

Nieuws | de redactie
15 juni 2009 | Er komt €32 miljoen subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking voor het ontwerpen en bouwen van SURFnet7. Het belang van een geavanceerd netwerk voor de Nederlandse kennisinfrastructuur heeft de overheid ertoe gebracht de financiering voor het vervolg op het voorgaande project, GigaPort Next Generation veilig te stellen.

Het doel van GigaPort3 is het bestaande hybride netwerk door te ontwikkelen in de periode 2009-2012 met behulp van de impulsbijdrage uit het FES. Het Nederlandse onderzoeksnetwerk SURFnet6 is ontstaan dankzij de twee voorgaande GigaPort-projecten, en staat bekend als het meest geavanceerde ter wereld. In GigaPort3 wordt het SURFnet7 netwerk gerealiseerd.

Voortbouwend op het bestaande optische netwerk van SURFnet6 wil SURFnet met het derde GigaPort-project vooruitgang boeken op vier fronten. Allereerst wil SURFnet de flexibiliteit en de hanteerbaarheid van lichtpaden vergroten door van nieuwe netwerkstandaarden gebruik te maken. Fotonische technologie zal worden ingezet om bandbreedte op tijd, op maat en kosteneffectief te kunnen aanbieden. Verder zal de dienst voor dynamische lichtpaden worden uitgebouwd, waardoor niet alleen wetenschappers maar ook applicaties zonder tussenkomst van een gebruiker een lichtpad kunnen opzetten. De vierde verbetering betreft het internationale knooppunt NetherLight, dat verder zal worden geprofessionaliseerd.

“Voortdurende innovatie is noodzakelijk als we de infrastructuur mee willen laten groeien met de behoefte van wetenschappers”, zegt Willem te Beest, voorzitter van de Stichting SURF en vice voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. “De wetenschap is gebaat bij toegang tot zeer geavanceerde netwerken en het is van groot belang de opgebouwde kennisvoorsprong en expertise, zowel bij SURF als bij de onderzoeksinstellingen, te behouden.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK