Allochtone ‘ouderavond’ gestaakt

Nieuws | de redactie
25 juni 2009 | De Universiteit Utrecht organiseert voor het komende studiejaar geen bijeenkomst meer voor Turkse en Marokkaanse ouders. Daarin kregen zij tot nu toe voorlichting in eigen taal. Hoewel de reacties gunstig waren, trokken de bijeenkomsten weinig en afnemende belangstelling.

De laatste bijeenkomst in maart werd door 15 Turkse en 20 Marokkaanse ouders bezocht. Dat waren er minder dan het jaar ervoor. Hoewel de bezoekers, sprekers en studenten positief waren over het initiatief, vindt de universiteit na drie jaar dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengst.

Uit recente cijfers blijkt dat het percentage allochtone studenten aan de universiteit niet noemenswaardig toeneemt. Het blijkt al jaren erg lastig om meer allochtone studenten in het wetenschappelijk onderwijs te krijgen. De universiteit heeft nu besloten om zich bij de voorlichting aan allochtone studenten en hun ouders specifieker te richten op middelbare scholen in de regio met een relatief groot aantal studenten uit allochtone bevolkingsroepen.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK