Duurzaam onderwijs en onderzoek

Nieuws | de redactie
4 juni 2009 | Het kabinet wil weten hoe onderzoek en onderwijs de duurzame ontwikkeling in Nederland kunnen versterken. Minister Cramer vraagt de RMNO daarom advies naar het onderzoek in het kader van duurzame ontwikkeling in Nederland, de kwaliteit daarvan en in kennnisinstellingen een bijdrage leveren aan innovatie.

Ook is ze geïnteresseerd in de vraag in hoeverre duurzame ontwikkeling in de loop van de tijd een onderdeel is geworden van het curriculum van universitaire en hbo-opleidingen. In 2000 heeft de RMNO een soortgelijk advies uitgebracht, waarvoor is samengewerkt met Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de minister wil weten wat er van de toenmalige aanbevelingen terecht is gekomen.

De RMNO heeft in overleg met VROM besloten een pilot uit te voeren. Twee gebieden zijn daarvoor in principe geselecteerd, nl. onderzoek m.b.t. voeding en voedingsmiddelen, en energieonderzoek. Deze onderzoeksgebieden omvatten relatief innovatief onderzoek en zijn soms internationaal toonaangevend. Dan is juist interessant te bezien of er een verband is tussen innovatie en duurzame ontwikkeling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK