Geen verhaalsrecht

Nieuws | de redactie
22 juni 2009 | Dat de Kamer weinig voelde voor een 'verhaalsrecht' in het HO was vorige maand al duidelijk uit een signaal dat ScienceGuide opving bij de regeringsfracties. Minister Plasterk haalde dan ook bakzeil in het Kamerdebat en moet nu hopen, dat hij volgend jaar wel steun vindt daarvoor.

Vorige maand werd al merkbaar dat een duidelijke Kamermeerderheid terugschrok voor de ‘juridisering’ die de afwegingen rond de kwaliteit van het hoger onderwijs hierdoor zou kunnen overspoelen. Ook vernam ScienceGuide dat er maar weinig sympathie leefde bij verschillende partijen voor de filosofie van ‘de student als klant’, die achter zo’n regeling schuil lijkt te gaan. Deze staat haaks op de gedachte, die bij de instellingen en de studentenorganisaties leeft van de ‘academische gemeenschap’ als de basis voor het functioneren van kennisinstellingen, zo wordt gezegd.

Een meerderheid van CDA, CU, SGP, VVD en PVV zag deze lijn tegen deze achtergrond niet zitten. De ‘klantgerichte benadering’ van de student door de minister klonk te commercieel gedreven. Ook vond men toen al dat het accent op de kennisgemeenschap boven de meer commerciële benadering van het hoger onderwijs de voorkeur zou moeten krijgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK