Glossy voor minister

Nieuws | de redactie
4 juni 2009 | Minister Plasterk krijgt een superglossy met studieinformatie, een tongue in cheek advies van de studentenbonden inzake zijn beleid op dit terrein.

De glossy is zo groot als een bushokje verwijst daarmee naar “de glimmende voorlichtingsfolders met lachende studenten van de instellingen. Waar de nadruk zou moeten liggen op inhoudelijke informatie, wordt voorlichtingsmateriaal nu vaak gebruikt als lokkertje,” aldus de voorzitters van de jongerenorganisaties. “Niet zomaar vindt 73% van de studenten dat de voorlichting een te positief beeld gaf van hun huidige studie.”

Vorig jaar gaven zij OCW al een aantal concrete voorstellen om de studie- en beroepskeuzebegeleiding te verbeteren. Minister Plasterk gaf er een 8 voor, maar vervolgens er is weinig gebeurd, zo stellen LSVb, ISO en collega-organisaties vast. Daarom hebben de organisaties besloten om met een glossy folder de aandacht van de minister te trekken. Naast eerlijke informatie pleiten de organisaties voor intakegesprekken, summer schools en een buddysysteem.

Ook stellen zij voor om iedere scholier de mogelijkheid te geven om op willekeurige dagen met een student mee te lopen om zo een reëel beeld van het studentenleven te krijgen. Uit een steekproef onder studenten blijkt dat 82% bereid is om mee te werken aan een dergelijk initiatief. Met deze heldere voorstellen verwachten de organisaties dit jaar niet alleen een hoog cijfer van de minister maar ook concrete maatregelen.

De aanbevelingen van de organisaties lijken gedragen te worden door studenten en scholieren. Uit onderzoek onder scholieren is gebleken dat voorlichting verzorgd door studenten tot bijna 50% betrouwbaarder wordt ervaren dan voorlichting verzorgd door de onderwijsinstellingen. Tevens loopt 83% liever mee op een reguliere dag dan tijdens georganiseerde meeloopdagen.




«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK